Skattereduktion för gåvor avskaffas

Från den 1 januari 2016 har möjligheten till skattereduktion för gåvor försvunnit, efter beslut i riksdagen.

Från den 1 januari 2016 har möjligheten till skattereduktion för gåvor försvunnit, efter beslut i riksdagen.

De gåvor som våra givare har bidragit med under 2015 påverkas inte av beslutet, och informationen till Skatteverket hanteras som vanligt automatiskt utan att givaren behöver göra någonting. De givare som har bidragit med 200 kr eller mer under 2015 får i januari 2016 en kontrolluppgift med information om sitt gåvobelopp. 

Läs mer om de bidragsnivåer som gäller för att få skattereduktion för 2015 här.

Skatteavdrag på 25 procent för vissa bidrag till Plan International och andra ideella organisationer har funnits sedan 2012. Vi på Plan International Sverige har gjort allt vi har kunnat för att förhindra att avdraget skulle tas bort men vi står nu inför faktum. Behovet av stöd är större än någonsin, och vi hoppas att våra givares engagemang och vilja att bidra är lika stark som tidigare.

Om du har några frågor kring skattereduktionen och din deklaration ber vi dig kontakta Skatteverket på 0771–567 567 eller skatteverket.se.

Har du några frågor om ditt fadderskap så kan du nå vår Givarservice på 08-58 77 55 00 eller fadder@plansverige.org.