Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vi arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Vårt arbete har ett särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor – eftersom flickor hör till en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Plan International arbetar förebyggande och långsiktigt, men vi finns också på plats i akuta katastrofer. Vi arbetar på gräsrotsnivå på uppdrag barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. Vi samarbetar också med andra organisationer och med myndigheter och arbetar för att påverka lagstiftning. På så sätt skapar vi tillsammans långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen.