Plan arbetar för att säkerställa att alla barns rättigheter respekteras oavsett var de bor.

Vi arbetar inte bara för barn, utan även med dem. Barn har rätt att delta på ett sätt som gör att de kan påverka sina egna liv. När Plan inleder ett samarbete i ett nytt område är utgångspunkten alltid vad både barn och vuxna vill förbättra, alla projekt sker på initiativ av de som bor i området. Gemensamt upprättar vi en långsiktig utvecklingsplan som sedan drivs av lokalbefolkningen med materiellt, tekniskt och finansiellt stöd från Plan.

För att nå hållbara resultat samarbetar Plan också med andra organisationer, myndigheter och regeringar i programländerna. Vi är en del av det lokala civilsamhället i de områden där vi arbetar och kan därför bidra till att skapa förändringar på gräsrotsnivå. Genom att arbeta nära befolkningar kan vi ta med oss ovärderlig kunskap om barns vardag till diskussioner med politiker och beslutfattare på nationell eller internationell nivå.

Utvecklingsarbete

Plan arbetar alltid med lokalbefolkningen och lokala myndigheter för att identifiera de viktigaste behoven och vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma förändring och långsiktig utveckling.

Plan Internationals åtta fokusområden

Plan International har åtta fokusområden för våra programinsatser. Det här vill vi uppnå inom varje område: