Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vi sätter barn och unga i centrum och utgår alltid från deras behov. Plan International arbetar för de mest utsatta barnen och har särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Plan International arbetar förebyggande och långsiktigt, men vi finns också på plats i akuta katastrofer. Vi arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. Vi samarbetar med andra organisationer och med myndigheter och arbetar för att påverka lagstiftning. På så sätt skapar vi tillsammans långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen.