Att få gå skolan, att få känna sig trygg och att känna till sitt namn. Det är rättigheter som varje barn under 18 år har. De här rättigheterna och 51 andra bildar barnkonventionen – för alla barn i alla länder. Plan Internationals arbete utgår både från barnkonventionen och kvinnokonventionen.

FN har flera olika konventioner om mänskliga rättigheter men först 1989 kom barnkonventionen. Den behövs för att regeringar ska arbeta för barns rättigheter. När de skriver under konventionen lovar regeringarna att följa reglerna i den.

Länders ansvar

Enligt reglerna ska varje lands regering ta ansvar för barnens rättigheter och göra allt de kan för att skydda barnen. I dag har alla länder utom USA skrivit under den och vart femte år rapporterar de till barnrättskommittén, som ser till att länderna lever upp till sina skyldigheter. Den 1 januari 2020 blev konventionen en del av den nationella lagstiftningen här. Läs mer om barnkonventionen som lag i Sverige.

Barnkonventionen i vårt arbete

Barnkonventionen är grunden för Plan Internationals arbete och vi har arbetat för att stärka barns rättigheter i över 85 år. I våra olika projekt runt om i världen arbetar vi för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Därför är också barn och unga med och utformar, utför och utvärderar våra projekt.