Att få gå skolan, att få känna sig trygg och att känna till sitt namn. Det är rättigheter som varje barn under 18 år har. De här rättigheterna och 51 andra bildar barnkonventionen – för alla barn i alla länder. Plan Internationals arbete utgår både från barnkonventionen och kvinnokonventionen.

FN har flera olika konventioner om mänskliga rättigheter men först 1989 kom barnkonventionen. Den behövs för att regeringar ska arbeta för barns rättigheter. När de skriver under konventionen lovar regeringarna att följa reglerna i den.

Länders ansvar

Enligt reglerna ska varje lands regering ta ansvar för barnens rättigheter och göra allt de kan för att skydda barnen. I dag har alla länder utom USA skrivit under den och vart femte år rapporterar de till barnrättskommittén, som ser till att länderna lever upp till sina skyldigheter.

Barnkonventionen i Sverige

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Många länder anpassar sina befintliga lagar efter konventionen, vilket Sverige också gjorde under många år. Men nu har Sverige valt att även ta in hela konventionen i den nationella lagstiftningen.