Våra katastrofteam arbetar nu i Haiti och Dominikanska Republiken efter orkanen Irma. Haiti är ett av världens fattigaste länder och är sedan tidigare hårt drabbat av tidigare naturkatastrofer.

Orkanen Irma har dragit förbi Haiti och Dominikanska Republiken. Även om orkanen passerat är det i dagsläget svårt att bedöma följderna för de nära 20 miljoner människor som bor på ön Hispaniola. Risken för översvämningar, jordskred och efterföljande vattenburna sjukdomar ökar och riskerar att slå extra hårt mot Haiti, ett land med redan svag infrastruktur.