Våra partnerföretag tar sitt CSR-arbete och sina medarbetares engagemang ytterligare ett steg. Tillsammans identifierar vi utvecklingsområden som ligger nära våra partnerföretags verksamhet och hjärta – vilket ger stödet en extra dimension bland medarbetare och affärspartners.