I enlighet med personuppgiftslagen (PUL) vill vi informera dig om hur vi använder dina personuppgifter. Namn, ålder, eventuell skola, e-post och telefonnummer kommer inte att publiceras eller skickas vidare till tredje part. Det kommer endast att användas för att skicka ut information till deltagarna under tävlingen gång, samt kontakta vinnarna. Uppgifterna kommer att raderas efter avslutad kampanj.

Artistnamn, eventuell bild och inskickat bidrag kommer att publiceras och finnas kvar efter kampanjens avslut. Genom att skicka in ditt bidrag ger du Plan International rätt att använda ditt egenvalda artistnamn samt tävlingsbidrag i kommunikations- och marknadsföringssyfte i t.ex. radio, tv och på digitala plattformar i samband med kampanjen. Vi uppger alltid upphovsmakarna.

Du har rätt att ångra din medverkan, genom att kontakta Plan International Sverige, som då har 14 dagar på sig att plocka ner innehållet från webbsidan samt YouTube. Borttagande av eventuell vidarepublicering av materialet plockas bort där det är möjligt, men garanteras inte av Plan International Sverige.