Bli Planfadder

Öppettider givarservice:

Måndag–fredag 10.00–16.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Alla barn har rätt till en säker skola

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning. Vi har kommit en bra bit på vägen, men fortfarande är 61 miljoner barn inte registrerade i skolan. Samtidigt ökar katastroferna till följd av klimatförändringarna, vilket riskerar att drabba barns utbildning hårt. Plan International arbetar för att fler barn ska få den säkra skolgång de har rätt till.

Vid en katastrof drabbas barns skolgång först

Varje år beräknas 100 miljoner barn drabbas av katastrofer till följd av klimatförändringar, det är en ökning med 44 miljoner sedan slutet av 1990-talet. Katastroferna har dessutom ökat i intensitet och omfattning. 875 miljoner barn bor i högriskzoner för jordskalv och hundratals miljoner barn drabbas regelbundet av översvämningar, jordskred, extrema vindförhållanden och bränder.

Skolbarn tillbringar nästan hälften av sin vakna tid i skolan. Ofta är skolan dåligt konstruerad, i behov av ombyggnad eller dåligt utrustad för katastrofer. En katastrof innebär inte sällan att skolbyggnader förstörs eller måste användas som härbärge, och förstörda vägar kan göra det omöjligt för barn att ta sig dit. Barn kan bli tvungna att arbeta eller stanna hemma och hjälpa till med hushållssysslor och många förlorar föräldrar eller andra familjemedlemmar. Ofta råder brist på resurser som mat och i många fall är barn för svaga eller skadade för att gå i skolan.

Enligt FN:s globala hållbarhetsmål ska alla barn gå i skolan år 2030.

Antalet barn som inte är registrerade vid en skola har minskat. År 2030 ska det vara noll.

Risken är stor att barn aldrig återvänder till skolan efter en katastrof. Det innebär förutom en ökad utsatthet även ekonomiska och sociala konsekvenser genom hela livet. Varje år av utbildning beräknas representera en inkomstökning på 8-10 procent, vilket innebär att varje förlorat skolår ger ekonomiska och sociala konsekvenser resten av livet. Skolan är också det enklaste sättet att nå ut till och skydda barn, därför är det viktigt att antalet förlorade skoldagar efter en katastrof blir så få som möjligt.

100

miljoner barn beräknas varje år drabbas av katastrofer till följd av klimatförändringar

50%

av dem som drabbas av katastrofer är barn

9/10

av dem som varje år dör i katastrofer är barn

”I en nödsituation kommer jag inte planlöst leta efter hjälp”

Katherine var ett av de barn som 2009 drabbades av tyfonen Ondoy i Tanay, Filippinerna.

– När Ondoy hände var jag bara tio år gammal. Jag var så ung, vad kunde en tioåring göra då? Det fanns inga seminarier eller ungdomsläger där man kunde lära sig om att förebygga katastrofer, säger Katherine som nu är 16 år.

Katherine är nu ett av de barn som deltar i de beredskapsteam som förebygger katastrofer, bland annat genom att identifiera risker och lära sig att rädda liv.

– Jag vet att det kommer komma en tid då jag kommer ha användning av det jag lärt mig. Jag har mer ansvar nu när jag har ökad medvetenhet och kunskap. I en nödsituation kommer jag inte planlöst leta efter hjälp. Istället kommer jag vara en av de som ger stöd eftersom jag kommer veta vad jag ska göra.

Genom säkra skolor får barn skydd och utbildning

Säkra skolor är ett globalt program som bedrivs av Plan International tillsammans med lokala aktörer. Programmet bygger på tre delar: säkra byggnader och omgivningar, katastrofhantering i skolan och utbildning i reducering av risker vid katastrofer. I slutet av 2017 hade programmet hjälpt 4 000 skolor i 40 länder, vilket innebär att vi nådde en miljon barn.

Med säkra skolor kommer vi i slutet av 2017 ha nått ut till 4000 skolor
Säkra skolor kommer i slutet av 2017 finnas i 40 länder.
Med säkra skolor kommer vi i slutet av 2017 ha nått ut till 1 miljon barn.

Arbetet sker i samarbete med barn, skolor och lokala myndigheter för att skapa en säker skolmiljö innan, under och efter en katastrof. För detta behövs säkra skolbyggnader som är anpassade för att klara av den typ av katastrofer som det är hög risk för i området, men också kunskap och utbildning kring hur man ska agera när en katastrof inträffar. Eftersom barn är experter på sin egen situation och kan bidra med att identifiera risker och behov för just deras område och skola är barns deltagande centralt i programmet.

Genom att utbilda barn i katastrofhantering sprids kunskapen eftersom barnen tar med sig kunskapen hem och för den vidare till resten av familjen. Detta skapar på sikt en kultur av medvetenhet kring säkerhet och risker som sprids till hela samhället.

Säkra skolor består av tre delar

Säkra byggnader & omgivningar

  • Rehabilitering och anpassning av byggnader och områden enligt gällande byggnadsregler
  • Se till att byggnader är säkra och motståndskraftiga
  • Förbättra tillgänglighet för funktionsnedsatta barn och lärare

Utbildning i reducering av risker vid katastrofer

  • Utbildning av barn, lärare och rektorer i hur man kan minska risker vid katastrofer
  • Utveckling av utbildningsmaterial
  • Arbete för att föra in katastrofriskreducering i nationella läroplaner

Katastrofhantering i skolan

  • Etablering av barnledda skolkommittéer som identifierar risker och arbetar med förebyggande av katastrofer
  • Regelbundna katastrofövningar och utveckling av beredskapsplaner för skolor
  • Anpassning av skolbyggnader för att göra dem starkare och mer motståndskraftiga

”Vi kommer inte kunna stoppa katastrofer – det ligger inte i våra händer. Men vi kan lära oss hur vi räddar oss själva och andra från effekterna.”

/Rektor på Maniknagar High School, Bangladesh