Girl Power-gåvan

200 kr

Alla flickor bär på en kraft att förändra världen. Den här gåvan stödjer projekt som stärker flickors rättigheter så att de får möjlighet att påverka och välja sin egen framtid. Det innebär att ge flickor sin rätt till utbildning, trygga skolor och rätten att inte bli bortgift eller tvingas föda barn. Det handlar om att engagera pojkar och män för att uppnå jämställdhet och öppna ekonomiska möjligheter för kvinnor, så att de kan leda sig själva och sina familjer ur fattigdom. Det handlar om att skapa en värld där varje tjej har chansen att frigöra sin unika kraft för att forma sin egen framtid och förändra världen.