Hjälp barn på flykt

500 kr

Hjälp barn på flykt

500 kr

Varje dag drabbas nästan 100 miljoner barn av kriser och konflikter. Många tvingas lämna sina hem – hälften av världens nästan 26 miljoner flyktingar är barn – och risken för att de ska utsättas för våld och sexuella övergrepp ökar. Du bidrar till att vi kan vara på plats och rädda liv. Plan International arbetar för att förbättra samhällens motståndskraft och stödjer barns rätt till skydd före, under och efter kriser och konflikter. Vi ser till att barnen får rent vatten och tak över huvudet men också trygga platser, stöd och utbildning.