Hjälp barn på flykt

400 kr

Ungefär 100 miljoner barn drabbas av katastrofer och konflikter världen över årligen. Ditt bidrag går till livsuppehållande insatser som rent vatten och tält men också till våra program som ger barnen skydd och stöd, upprättande av barnsäkra platser och tillfälliga skolor.

En av de katastrofinsatser vi jobbar med just nu är rohingyakrisen. Hundratusentals barn har flytt från våld och övergrepp i Myanmar till Bangladesh. Vi är på plats och arbetar för att öka antalet platser där barnen, och inte minst flickorna, kan känna sig trygga och få stöd, och få tillgång till toaletter och kunna sköta sin hygien.