Lär en flicka läsa – med tryckt gåvobevis

250 kr

Över hela världen blir flickor nekade utbildning på grund av fattigdom, konflikter och diskriminering. Det är inte bara ett brott mot deras rättigheter utan även ett slöseri med resurser! Bristen på läs- och skrivkunskaper isolerar flickor från omvärlden och försvårar deras möjligheter att försörja sig i framtiden.

Din gåva kan förändra mer än en flickas liv. Den kan förändra världen i stort! För det finns inget mer effektivt sätt att bekämpa fattigdom än genom utbildning.

Med denna gåva får du ett tryckt gåvobevis skickat hem till dig. Beställ senast den 17e december 2018 för att det ska hinna fram till jul.