Säker förlossning

150 kr

Varje dag dör 800 kvinnor och flickor i samband med graviditet eller förlossning. 99 procent av dödsfallen sker i utvecklingsländer. Hjälp oss ge kvinnor en säker förlossning. Din gåva går till Plan Internationals projekt att utbilda personal och utrusta hälsokliniker i de delar av världen där mödra- och spädbarnsdödligheten är hög.