Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Skänk en gåva med kort eller swish

Från: 50 kr

Rensa
kr

Skänk en gåva med kort eller swish

Från: 50 kr

Rensa
kr

Den värsta pandemin i nutid påverkar oss alla. Men för barn och familjer som lever utan tillgång till rent vatten och hälsovård kan konsekvenserna bli katastrofala.

Plan International arbetar i över 75 länder för att stödja de mest utsatta barnen. Vi arbetar för att motverka utbredningen av COVID-19 och fokuserar på att sprida kunskap om viruset och se till att fler barn får tillgång till tvål och vatten. Vi kommer att också intensifiera vårt arbete för barn och familjer på flykt som lever under trångbodda och extra utsatta förhållanden.

Var med och minska spridningen och skydda barn under hela den här krisen.

Skänk en gåva med kort eller swish Från: 50 kr

Rensa
kr