Sport-kit till barn på flykt

300 kr

En fotboll kanske inte kan rädda liv. Men den kan göra stor skillnad för hundratals barn som fått sina liv upp och nedvända i en kris eller katastrof. Vi arbetar på plats i flyktinglägren för att öka antalet platser där barnen kan känna sig trygga och bara få vara barn för en stund.

Ditt bidrag går till att utrusta våra trygga platser med sportutrustning som barnen kan använda. Utrustningen skickas till de flyktingläger där behoven är som störst och innehållet varierar efter vilken kultur och kontext som råder i området.

Exempel på vad paketen kan innhålla:

  • Fotbollar
  • Visselpipor
  • Koner
  • Hopprep
  • Volleybollar