Stöd flickors rättigheter

200 kr

Alla flickor ska ha rätt att få möjlighet att utveckla sin fulla potential och få leva ett fullgott liv men idag diskrimineras oftast flickor dubbelt, dels för att de är barn och dels för att de är flickor.

När du köper den här gåvan stödjer du vårt arbete:

  • Mot barnäktenskap och könsstympning. Att flickor tvingas ingå barnäktenskap är en bidragande orsak till tidiga graviditeter.
  • För att alla flickor ska få gå klart skolan.
  • Minska tidiga och osäkra graviditeter genom tillgång till sexualundervisning, preventivmedel och ungdomsmottagningar så att varje flicka kan fatta informerade beslut om sina kroppar och sina liv.