Tvättstation

500 kr

Tvättstation

500 kr

Covid-19 påverkar oss alla. För barn och familjer som lever i fattigdom utan tillgång till rent vatten och sjukvård kan konsekvenserna bli katastrofala. Vi arbetar med att sprida kunskap om hur man skyddar sig mot viruset och ge fler barn tillgång till tvål och rent vatten. Du kan hjälpa oss att minska smittspridningen.

Din gåva gör så att en skola eller ett mindre samhälle kan få information, tillgång till rent vatten och möjlighet att tvätta händerna.