Nästan en tiondel av världens barn – 160 miljoner – utför barnarbete, närmare hälften av dem utför arbete inom områden som räknas som extra farliga*. Och de riskerar att förlora både sin barndom och möjligheten att skapa en grund för att uppfylla sina framtidsdrömmar.