Flickor som bor i städer har möjlighet till utbildning, men de är också mer utsatta för våld och sexuella trakasserier. Därför startade Plan International Vietnam ett projekt för att skapa tryggare städer för flickor. En del i arbetet är att tillsammans med ett bussbolag öka tryggheten i kollektivtrafiken.

Det är en kall och regnig vinterdag i Vietnams huvudstad Hanoi. Längs gatorna trängs mopedförare i regnrockar med bussar, cyklister och lastbilar. För inte så länge sedan var Hanoi en ganska lugn stad, känd för sina parker och grönområden. Men de senaste åren har allt förändrats.

Inflyttningen från landsbygden går snabbt och i dag har Hanoi nästan tio miljoner invånare. Utvecklingen i Vietnam är inte unik. I dag lever över hälften av jordens befolkning i städer. År 2030 beräknas 1,5 miljarder flickor leva i städer. Storstäder innebär möjligheter till bättre utbildning, jobb och sjukvård. Men staden innebär också risker. Våld och sexuella övergrepp är en realitet för många flickor och unga kvinnor. I en undersökning som Plan International Vietnam gjorde i Hanoi visade det sig att 30 procent av alla flickor någon gång utsatts för sexuella trakasserier. Det här var första gången en studie av det slaget genomfördes i Vietnams huvudstad och genomslaget blev därför stort.