Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Stoppa könsstympningen av flickor

Engagera dig nu

Stoppa könsstympningen av flickor

Engagera dig nu

200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen är könsstympade och riskerar att drabbas av sjukdomar och smärta vid sex och förlossningar. Vi arbetar för att ingen flicka ska utsättas för könsstympning. Det är också ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Varje år riskerar tre miljoner flickor att könsstympas. Könsstympning utförs nästan uteslutande på barn under 15 år.

Vad är könsstympning?

Könsstympning av flickor omfattar alla ingrepp som innebär att det kvinnliga könsorganet förändras av icke-medicinska skäl, till exempel att man skär bort, skadar eller syr ihop delar av det yttre könsorganet. Det kan leda till allvarliga blödningar, infektioner, infertilitet, kronisk smärta och komplikationer vid förlossning.

Könsstympning är ett tecken på en djupt rotad ojämställdhet och är en extrem form av diskriminering av flickor och kvinnor. Det kan vara ett sätt att kontrollera kvinnans sexualitet och flickans oskuld.

Könsstympning på flickor ses ofta som ett nödvändigt ingrepp för att en flicka ska bli kvinna, ett uttryck för renhet och en förutsättning för att hon ska kunna giftas bort. Barnäktenskap ökar i sin tur risken för att flickor ska tvingas sluta skolan, utsättas för våld och föda barn medan de själva är barn.

Traditioner, attityder och beteenden gör att flickor fortsätter att utsättas för övergreppet.

Läs mer

200 miljoner

flickor och kvinnor i världen är könsstympade.*

3 miljoner

flickor riskerar att utsättas för könsstympning varje år.**

Arbetet mot könsstympning

Att utrota könsstympning av flickor och kvinnor ingår i FN:s globala hållbarhetsmål som världens ledare har undertecknat. Plan International arbetar för att flickor ska få kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter och ges möjligheter att prata om problem med varandra och stöttande vuxna. Dessutom samarbetar Plan International med såväl familjer och skolor som lokala och religiösa ledare för att förändra de traditioner, attityder och beteenden som gör att flickor utsätts för könsstympning.

Engagera dig mot könsstympning

 

Vilka är det som kämpar mot könsstympning?

Utbildning kan bidra till långsiktig förändring och flickor som känner till sina rättigheter blir bra ambassadörer mot könsstympning.

Tjejernas berättelser

Se och dela filmen

Med mer kunskap kan vi skapa förändring. Titta på filmen där bland andra Flora Wiström, Danny Lam och Sanne Josefson pratar om könsstympning.

Förändra flickors framtid

Ingen flicka ska könsstympas, giftas bort eller bli gravid. Bidra till att flickor skyddas från våld och får gå i skolan.

Bli Flickafadder

Utrota könsstympning, bevara kulturen

Hur kan ett samhälle göra om de vill fortsätta föra kultur och seder vidare, men undvika skadliga traditioner? I Guinea har ett av våra projekt stöttat samhällen när de gjort om sina ceremonier – och stoppat könsstympning.

Jag har lidit hela mitt liv av att jag blev könsstympad. Alldeles för många flickor har lidit på grund av det. Jag är glad att min dotter inte utsattes för det.

Mamman Hélène Manou.

 

Läs om de nya traditionerna i Guinea

8-åriga Sagbé och hennes mamma Hélène i Guinea

Plan Internationals arbete mot könsstympning:

  • Alla ska veta att flickor inte får utsättas för våld. Vi lär barn och unga om deras rättigheter. 
  • Ingenstans ska det anses normalt med könsstympning. Vi arbetar med barn, föräldrar, lärare, makthavare och civilsamhället för att förändra normer. 
  • Det ska vara olagligt med könsstympning. Vi påverkar beslutsfattare för att de ska stärka eller få nya lagar på plats – och se till att alla följer dem. 

bättre skydd för barn i Somalia

1 februari 2022 godkände parlamentet i Somaliland en ny lag som ska skydda barn från våld och försummelse.

“Den här dagen erbjuder en strimma hopp till alla flickor i Somaliland. Den nya lagen är ett avgörande och betydelsefullt steg mot att utrota den extrema form av diskriminering av flickor och kvinnor som könsstympning innebär”, säger vår landchef Sadia Allin.

Somaliland är en av platserna i världen där könsstympning är vanligast – 98 procent av flickorna har utsatts för ingreppet. Den nya lagen är en milstolpe för barns rättigheter och ett första steg mot att förbjuda könsstympning.

“Vi ser fram emot att samarbeta med Somalilands regering och andra partner för att förverkliga den nya lagen. Så att varje flicka och kvinna själva har makten och kunskapen att bestämma över sin egen kropp”, säger Sadia Allin.

Foto: Plan International/Meeri Koutaniemi
Foto: Plan International/Meeri Koutaniemi

“Ingen man ville gifta sig med en kvinna som inte blivit stympad. I våra ögon var en sådan kvinna oren.”

”Min mormor var respekterad för att hon utförde könsstympningar. Hon lärde mig när jag var en ung flicka och när jag var 20 år var det min tur att ta över. Jag arbetade med att utföra könsstympning på flickor i de närliggande byarna. En gång dog en flicka nästan av blodförlust i min famn.

Själv blev jag könsstympad som fyraåring och jag utförde även ritualen på mina egna döttrar när de var i den åldern.

Att ha sex med min make och att föda barn var väldigt smärtsamt för mig, men jag förstod aldrig att det kunde bero på att jag blivit könsstympad. Jag förstod att det hängde ihop först när Plan International lanserade en informationskampanj i min by. Att delta i de mötena övertygade mig om hälsoriskerna och konsekvenserna av könsstympning: smärta, infektioner, svåra förlossningar och även risken att hiv skulle spridas genom verktygen som användes för ritualen. Jag började förstå att jag tagit betalt och blivit respekterad för något fasansfullt. Det var en smärtsam insikt. Jag har djupt ångrat mitt gamla liv och mitt enda alternativ var att ge upp mitt yrke. När föräldrar nu kommer till mig och ber mig utföra könsstympning på en flicka berättar jag om konsekvenserna och förklarar att jag inte längre utför ritualen.”

– Woto Womacho, Etiopien

Källor:

*Unicef, 2020

**WHO, 2022