200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen är könsstympade. Det innebär att de löper stor risk att drabbas av sjukdomar och komplikationer. Vi arbetar för att ingen flicka ska utsättas för könsstympning. Det är också ett av FN:s globala hållbarhetsmål.

Om trenden fortsätter beräknas ytterligare 15 miljoner flickor mellan 15 och 19 år att utsättas för könsstympning fram till år 2030. Kvinnlig könsstympning omfattar alla ingrepp som innebär att förändra eller skada det kvinnliga könsorganet av icke-medicinska skäl, till exempel genom att skära bort, skada eller sy ihop delar av det yttre könsorganet.

Könsstympning medför flera risker och är ett allvarligt hälsoproblem, både fysiskt och psykiskt. Det kan leda till allvarliga blödningar, cystor, infektioner, infertilitet, kronisk smärta och komplikationer vid förlossning. Könsstympning utförs nästan uteslutande på barn upp till 15 års ålder.

Kvinnlig könsstympning reflekterar en djupt rotad ojämlikhet mellan könen och utgör en extrem form av diskriminering av flickor och kvinnor. I samhällen där könsstympning genomförs ses det ofta som ett nödvändigt ingrepp för att en flicka ska kunna bli en kvinna, som ett uttryck för renhet och som en förutsättning för att hon ska kunna gifta sig. Det kan också vara ett uttryck för kontroll av kvinnans sexualitet och flickans oskuld. Bland de bakomliggande orsakerna till att sedvänjan fortsätter finns en rad sammanlänkade sociala, traditionella föreställningar och beteenden, och ingreppet ifrågasätts därför inte.

Att utrota kvinnlig könsstympning ingår i FN:s globala mål för hållbarhet (Sustainable Development Goals) som världens ledare undertecknat.

Vill du också vara med?

I vår gåvoshop kan du bidra till kampen mot könsstympning.
Du får ett fint gåvobevis som du kan skriva ut och ge bort.

TILL GÅVOSHOPEN