Alla barn har rätt till en trygg och bra utbildning. Men många flickor tvingas sluta skolan, medan andra inte ens får chansen att börja. Plan International arbetar för att alla flickor ska få en utbildning, eftersom det ökar flickors möjlighet att bestämma över sina egna liv.

Barnäktenskap och tonårsgraviditeter är två stora hot mot flickors rättigheter. Många flickor tvingas sluta skolan för att de anses redo att gifta sig eller om de blir med barn. När flickor går i skolan ökar i stället sannolikheten för att de ska gifta sig senare och föda färre och friskare barn. Dessutom öppnar en utbildning upp för att kunna få ett bra jobb. Forskning visar att för varje extra år en flicka fortsätter studera efter grundskolan ökar hennes framtida inkomst med tio procent. På så sätt kan utbildade flickor både ge sina barn bättre förutsättningar och vara en positiv kraft för samhällsutveckling.

Många hinder för flickors utbildning

Sedan mitten av 1990-talet har analfabetismen bland flickor minskat med nästan hälften. Ändå kan en av tio unga kvinnor varken läsa eller skriva i dag. Vi ser också att fler och fler flickor börjar skolan, men det är fortfarande en tredjedel av alla flickor som inte fortsätter vidare till högstadiet. Många flickor tvingas hoppa av skolan för att de blir gravida, för att skolan uppfattas som otrygg eller för att de får mens och anses redo att gifta sig.

Det finns många hinder på en flickas väg mot en färdig utbildning:

  • Föreställningar om hur flickor ska vara och vad de kan göra.
  • Barnäktenskap. När en flicka tvingas gifta sig innebär det ofta att hon måste sluta skolan för att sköta hushållet.
  • Hushållsarbete. Många flickor lägger flera timmar i veckan på att hjälpa till hemma, de drar ett tungt lass jämfört med många pojkar.
  • Oönskade graviditeter. På många platser är kunskapen om sex och samlevnad låg, vilket ökar risken för att flickor ska bli gravida. När det händer tvingas de ofta sluta skolan för att ta hand om barnet.
  • Mens. Många flickor saknar mensskydd samtidigt som många skolor inte har ordentliga toaletter där det går att låsa om sig eller tvätta händerna. Dessutom kan traditioner eller trakasserier göra att flickor tvingas stanna hemma när de har mens, vilket gör att de missar flera skoldagar i månaden. Det riskerar att leda till att de så småningom tvingas sluta helt.
  • Katastrofer. I kriser och katastrofer påverkas alla barns skolgång. Men om familjer får sämre ekonomi eller föräldrarna behöver mer hjälp i hemmet prioriteras ofta sönernas skolgång, och flickorna får stanna hemma.