När Christiana försökte stoppa det våld som pågick i hennes skola blev hon hotad av rektorn. Nu har hon tvingats flytta till en annan skola i en annan stad i Sierra Leone, men hon ger inte upp kampen.

Att utbilda flickor är en av nycklarna till global utveckling och i ett internationellt perspektiv börjar nästan lika många flickor som pojkar i grundskolan i dag. Men trots de framsteg som gjorts är det fortfarande 62 miljoner flickor som saknas i klassrummen världen över. Ett hinder för flickors utbildning som det sällan talas om är trakasserier, övergrepp och våld mot flickor i skolmiljön.

rektorn erbjöd sig att betala skolavgifter

Christiana utsattes för sexuell utpressning av rektorn på skolan. Christiana rymde från ett tvångsäktenskap med en äldre man, men när hon återvände hem ville hennes föräldrar inte veta av henne och då fanns det ingen som kunde betala hennes skolavgifter längre. Då erbjöd sig rektorn att stå för hennes kostnader.

– Jag var glad att han ville hjälpa mig, men sedan började han be om sex. Jag vägrade och då började han trakassera mig. Han förolämpade mig och sa hemska saker om mig framför mina klasskompisar. Han hotade mig med att jag inte skulle få mina betyg, säger Christiana.

Hon visste inte vad hon skulle göra och hade ingen att prata med. Hon berättade om händelserna för en av lärarna, men ingenting hände.

Jag har valt att bli en talesperson för att jag själv upplevt problemen som massor av tjejer i det här landet lever med.

– De manliga lärarna skyddar varandra, det var så frustrerande! Rektorn antastar många tjejer i byn och har gjort flera gravida, säger Christiana.

Christiana bestämde sig för att få stopp på de sexuella övergreppen på skolan. Hon kom i kontakt med Plan Internationals projekt för flickors rättigheter och började informera andra tjejer. Hon pratade om hur viktigt det är att inte gå med på lärarnas eller rektorns förslag.

– Men rektorn gillade inte det jag höll på med. Till slut hotade han med att angripa mig fysiskt och då blev jag tvungen att flytta och byta skola.

vill stoppa sexuellt våld

Christiana fick stöd av Plan International under flytten och nu bor hon tillsammans med en kvinnlig lärare i sin nya hemstad där hon börjat i en annan skola. Hon är fortfarande en ambassadör för flickors rättigheter och vill fortsätta arbeta för att fler flickor ska få ett bättre liv i Sierra Leone.

– Jag har valt att bli en talesperson för att jag själv upplevt problemen som massor av tjejer i det här landet lever med. Jag kämpar för att mina vänner inte ska behöva gå igenom samma sak som jag. Jag arbetar för att regeringen ska stoppa sexuellt våld i skolan, barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Vi har lagar mot det, men de måste se till att de följs, säger hon.

Våld mot flickor i skolan är ett globalt problem som förekommer i alla världsdelar. Trots att våld mot barn är förbjudet i FN:s barnkonvention, i nationell lagstiftning i många länder och även i FN:s nya hållbarhetsmål – så sker övergrepp mot flickor i skolan dagligen. Förövarna är oftast lärare, skolpersonal eller andra elever. Straffrihet, bristande rapportering och bristande resurser för att se till att lagarna följs bidrar till att våldet mot flickor i skolan kan fortsätta. Det här vill vi ändra på – alla barn har rätt till en trygg skolgång utan våld.