I Indonesien vill allt fler föräldrar att deras barn ska gå i förskolan. Men det handlar inte bara om att barnen ska lära sig genom leken. Lika viktigt är att de vuxna blir bättre på att förstå barnen, menar föräldrarna.

Indonesien är världens, till befolkning räknat, största muslimska land, men det är också ett land där olika religioner samverkar. Totalt lever nästan 250 miljoner människor i Indonesien, utspridda över tretton tusen öar. Många människor lever i små byar, långt från huvudstaden Jakarta som bara den har över tio miljoner invånare.