Kenya har drabbats av den värsta torkan i modern historia. Omkring en miljon barn är i akut behov av mat. I skolorna i området Kilifi ser lärarna nu hur alltfler elever påverkas. “Barnen somnar i sina bänkar vid tiotiden. Vi har pratat med dem och har insett att de flesta inte får någon frukost. Och eftersom vi inte har någon gratis skolmat kan vi inte säga något om att de somnar”, säger Dida, huvudlärare på en grundskola i Kilifi.

Kenya är ett av länderna i östra Afrika som hotas av svältkatastrof. Allt tätare perioder av torka gör det svårt för Kenya att klara matförsörjningen för befolkningen. En miljon barn är i akut behov av mat, och regeringen uppskattar att fyra miljoner människor kommer att behöva stöd i juli om inget görs nu. I skolorna i Kilifi, som är ett av de värst drabbade områdena, hoppar barnen av skolan för att hjälpa sina familjer att leta efter vatten. Och de som stannar kvar i klassrummen kämpar för att kunna koncentrera sig.

– Många gånger kommer barnen tillbaka från lunchen med mindre energi. Nästan alla familjer har påverkats av den här torkan och det gör det svårt för dem att ge sina barn tillräckliga måltider, säger Dida, huvudlärare på grundskolan i Kilifi.

Kenyanerna har varit vana vid torka var femte till tionde år. På grund av klimatförändringar och miljöförstöring drabbas landet nu vartannat till var tredje år och människor hinner inte  bygga upp sina jordbruk mellan varven.  Antalet undernärda ökar när familjer har använt alla sina reserver. Barn är särskilt sårbara eftersom de behöver tillräckligt med mat för att kunna växa och utvecklas.

– Vid flera tillfällen har jag sett hur ett av barnen svettas onormalt mycket. Första gången det hände förstod jag inte vad det berodde på. Men jag gav mat och vatten och någon timme senare såg jag att eleven var på benen igen och var mer aktiv. Nu har det här blivit ett vanligt tillstånd, säger Gabriel, huvudlärare på en av de andra grundskolorna i närheten.

Även om det finns ett skolkök är det bara tillgängligt för gymnasieelever eftersom deras föräldrar betalar för maten i skolan. De yngre eleverna och förskolebarnen får inga måltider, och lärarna har blivit ombedda av staten att inte be om extra pengar för detta.

– Jag är säker på att föräldrar till eleverna i grundskolan skulle kunna bidra med lite pengar, deras barn skulle kunna få en kopp gröt eller en måltid en gång om dagen. Men jag är bakbunden i detta, säger Gabriel.

Plan International driver ett matprogram i 93 grundskolor och center för barns tidiga utveckling i Kilifi som stödjer omkring 10 000 barn.