Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

“Jag vill vara en del av förändringen”

Vicky bor med sin mamma i El Salvador. Hon är 19 år och flickaktivist. Här berättar hon sin historia om hur det är att leva som tonårstjej och rättighetskämpe i ett av världens mest våldsdrabbade länder.

“Våld finns överallt i världen, men i mitt land är nivåerna av våld alarmerande höga. Jag kommer från El Salvador. Här hör organiserad brottslighet och gängkriminalitet till vardagen. Skolor, och till och med hela byar, har bokstavligen ockuperats av gäng. Otryggheten har nästlat sig in i alla salvadoranska familjer – det känns nästan som att vi lever mitt i ett krig.

Det är vi barn och ungdomar som drabbas hårdast. Vi är enkla måltavlor för våldet som allt oftare sker i skolorna. Förra året blev till exempel 313 elever mördade. Samtidigt hittades 278 pistoler i elevers ryggsäckar runt om i landet. Jag känner barn som har blivit rekryterade till att begå brott – vissa var bara 9 år.

Det är inte lätt att vara tonårstjej i El Salvador. När vi går ut på kvällarna, och till och med när vi är i skolan, riskerar vi att bli våldtagna. Gängmedlemmarna ser oss som sexobjekt. En gängmedlem kan peka på en tjej och bestämma att hon ska bli hans flickvän. Det är ingen idé att hon gör motstånd – då dödar han hennes föräldrar.

Gängvåldet är inte det enda som är farligt för oss tjejer. Kvinnor respekteras inte alls i mitt land. De missgynnas, utsätts för trakasserier och misshandlas både fysiskt och psykiskt. Övergreppen påverkar kvinnornas självförtroende så mycket att de ofta inte ens vågar anmäla. Det måste förändras!

Jag vill vara en del av förändringen. Med stöd av Plan International håller jag därför workshops i mänskliga rättigheter, genusfrågor, självförsvar och medborgardeltagande i skolor och byar runt om i landet – för att stärka alla tjejer och kvinnor därute. Många tjejer i El Salvador får inte det stöd de behöver och känner att de inte kan påverka sina liv, men jag vill visa dem att de kan. Jag ser flickorna som oslipade diamanter som väntar på att få glänsa.

Vi vet att alla politiker vill bygga en bättre framtid för oss unga, men eftersom deras beslut påverkar oss i högsta grad har vi också rätt att få vara en del av dem! I dag vill jag uppmana alla världens ledare att lyssna på oss! Vår framtid är vår och vi vill bli inkluderade i ert beslutsfattande!

Som aktivist och tonårstjej från El Salvador pratar jag också för tusentals andra, och därför säger jag nu från oss alla: vi vill vara fria. Fria att gå till skolan och kunna studera, fria att gå ut på gatorna utan att vara rädda, fria att leka. Vi har rätt att bli behandlade som människor och känna att vi är värda någonting – ge oss friheten att forma vår egen framtid!”

Engagera dig!

Bli flickafadder i dag