För skolor

Är du lärare och behöver utbildningsmaterial till din klass? Eller elev och behöver information till ett skolprojekt?

Om du skriver eller vill skriva ett projektarbete om Plan eller barns rättigheter hittar du mycket information här på vår hemsida.

Självklart är du också välkommen att kontakta oss med dina frågor via mejl info@plansverige.org eller på telefon 08-58 77 55 00.

För frågor kring skol- eller projektarbeten mejla skolarbeten@plansverige.org

För frågor kring Plans samarbete med skolor kontakta Jessica Renborg-Huldt.

Utbildningsmaterial

Gymnasieelever testade insamlingsmetoder
Som projektarbete sista året på gymnasiet valde fyra tjejer från Vallentuna gymnasium att undersöka hur olika insamlingsorganisationer fungerar.

Utbildningsmaterial om barns rättigheter i ett förändrat klimat
I ett webbaserat utbildningsmaterial för gymnasieskolan ges exempel på hur effekterna av klimatförändringen påverkar barn och unga och på hur unga kan bidra till klimatdebatten.

Utbildningsmaterial om tobak i utvecklingsländer
Plan Sverige har tillsammans med A Non Smoking Generation tagit fram ett utbildningsmaterial som ger elever insikter och kunskap om tobakens konsekvenser i utvecklingsländer.

Utbildningsmaterial om flickors rättigheter
Plan arbetar för att öka engagemanget för och kunskapen om barns rättigheter både runt om i världen och här i Sverige. Därför har vi tagit fram ett utbildningsmaterial om flickors rättigheter anpassat till gymnasieskolan och högstadiet.

Utbildningsmaterialet är en del av Plans internationella kampanj "Because I am a Girl" som syftar till att öka möjligheter för flickor över hela världen att gå färdigt skolan och ha makt över sina liv.

Utbildningsmaterial klimatsmarta barn
Plan arbetar för att öka engagemanget för en hållbar utveckling och förmedla kunskap om klimatförändringen och barns rättigheter, både runt om i världen och här i Sverige. Därför har vi tagit fram ett utbildningsmaterial anpassat till gymnasieskolan.

Materialet består av flera delar, bland annat filmer om barn och ungas engagemang med handledning, ett klimatrollspel samt information och övningar.