alt text

För skolor

Är du lärare och behöver utbildningsmaterial till din klass? Eller elev och behöver information till ett skolprojekt?

Om du skriver eller vill skriva ett projektarbete om Plan eller barns rättigheter hittar du mycket information här på vår webb.

Självklart är du också välkommen att kontakta oss med dina frågor via mejl skolarbeten@plansverige.org eller på telefon 08-58 77 55 00.

Utbildningsmaterial

Vad gör världen mer jämlik?

Plan Sveriges pedagogiska material Vad gör världen mer jämlik? innehåller 16 övningar som ger elever ökad kunskap och förståelse om flickors rättigheter. Materialet innehåller övningar anpassade till elever på högstadiet och gymnasiet och är utarbetade utifrån kursplanerna. 

Utbildningsmaterial om barns rättigheter i ett förändrat klimat

I ett webbaserat utbildningsmaterial för gymnasieskolan ges exempel på hur effekterna av klimatförändringen påverkar barn och unga och på hur unga kan bidra till klimatdebatten.

Utbildningsmaterial om tobak i utvecklingsländer
Plan Sverige har tillsammans med A Non Smoking Generation tagit fram ett utbildningsmaterial som ger elever insikter och kunskap om tobakens konsekvenser i utvecklingsländer.

Utbildningsmaterial om flickors rättigheter

Plan arbetar för att öka engagemanget för och kunskapen om barns rättigheter både runt om i världen och här i Sverige. Därför har vi tagit fram ett utbildningsmaterial om flickors rättigheter anpassat till gymnasieskolan och högstadiet. Utbildningsmaterialet är en del av Plans internationella kampanj "Because I am a Girl" som syftar till att öka möjligheter för flickor över hela världen att gå färdigt skolan och ha makt över sina liv.

Ebola – är det farligt?

Det har pratats mycket om ebolaepidemin i Västafrika och våra intryck har till stor del formats av de bilder vi sett från epidemin; medicinska hjälparbetare i heltäckande skyddsdräkter och namnlösa offer för epidemin liggande i isolering eller utburna på bårar. Intrycken är på många sätt svåra att tolka och eftersom så mycket kring sjukdomen – hur den sprids, vilken behandling som finns, hur stor risken är att dö – fortfarande är oklart för många blir resultatet också att många människor blir skrämda. 

Detta gäller i hög grad även barnen. Som kanske ser någonting på TV, hör föräldrar eller kompisar prata om ebola som någonting hemskt och som ganska självklart känner sig oroliga för att drabbas. Som kanske är stora nog för att förstå att sjukdomen finns, men inte stora nog för att kunna ta till sig nyhetstexter eller TV-reportage och kunna nyansera bilden. Med tanke på dem, och de vuxna som känner ett behov att kunna förklara vad ebola är, har Plan gjort en kort information kallad ”Ebola – är det farligt?” Det är en illustrerad text på totalt 11 sidor om ebola för barn som du kan ladda ner.
Ebola – är det farligt? (pdf)

...

Om cookies