Sanitet blir viktigare än någonsin i Eboladrabbade Guinea

Nästa

Barnfadder
Guinea

  • Plan har arbetat här sedan 1989.
  • I landet finns 27 361 fadderbarn, varav 1 312 har en fadder i Sverige.