Fick dödshot – för att hon var ogift som 14-åring

Rösten på andra sidan telefonlinjen var hotfull: ”Gift bort ditt barnbarn, annars dödar vi dig och kidnappar henne”. Hoten gjorde den då 14-åriga Tanzila och hennes mormor livrädda.
– Jag ville inte gifta mig, men jag trodde att det var det enda som kunde få trakasserierna att sluta, berättar hon.

Barnäktenskap är ett stort problem i Bangladesh, där hela 59 procent av flickorna gifts bort innan 18-årsdagen. En drivande faktor bakom barnäktenskapen – som har blivit allt vanligare de senaste åren – är att ogifta flickor utsätts för grova sexuella trakasserier när de vistas ute i samhället.

En av flickorna som växte upp under sådana förhållanden är Tanzila. När hon fyllde 14 år och började åttonde klass i skolan utsattes hon regelbundet för hot och sexuella närmanden på väg till och från skolan.