Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 63 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Bli företagsvän

för flickors lika villkor!

Som företagsvän till Plan International Sverige är ni med och skapar förändring för flickor runt om i världen varje dag. Ert företag bidrar till att flickors makt, frihet och möjlighet att leva ett värdigt liv ökar samt att flickor får möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Bli företagsvän idag och stå upp för flickors rättigheter tillsammans med oss!

välj vilken nivå ni vill engagera er på

Bidra med minst 20 000 KR

I ert kit får ni:

 • Digital logotyp
 • Digitalt diplom
 • Rätten till en tackfilm
 • Mailsignatur

 

 

 

 

 

beställ Lilla

Bidra med minst 50 000 KR

I ert kit får ni:

 • Digital logotyp
 • Digitalt diplom
 • Rätten till en tackfilm
 • Mailsignatur
 • Grafisk Manual
 • Content Material
 • Exponering på plansverige.org
 • Årsberättelse och effektrapport

 

 

beställ Mellan

Bidra med minst 150 000 KR

I ert kit får ni:

 • Digital logotyp
 • Digitalt diplom
 • Rätten till en tackfilm
 • Mailsignatur
 • Grafisk Manual
 • Content Material
 • Exponering på plansverige.org
 • Årsberättelse och effektrapport
 • Inbjudan till partnerträff
 • Citat från Generalsekreterare
 • Delaktighet i julkampanjen

beställ stora

Visa ert engagemang för alla

Som Företagsvän kan ni visa upp ert engagemang båda externt och internt genom det material som delas med er direkt efter att ni lagt er order. Materialet innehåller allt från banners, mailsignatur, företagsvän-logotyp, SoMe-inlägg och digitalt diplom. Varje år får ni även ta del av en tackfilm som visar vilka framsteg vi tillsammans åstadkommit för flickors lika villkor.

Vanliga frågor och svar

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Vart går pengarna?

Er finansiering används där behoven är som störst inom vår verksamhet och där våra programländer och experter bedömer att de gör som mest nytta.

Läs mer om vad Plan International Sverige finansierar på sidan hit går pengarna.

Varför fokuserar ni på att stödja flickor?

Plan International arbetar för de mest utsatta och marginaliserade barnen. En sådan grupp är flickor. Flickor i utvecklingsländer hör till de mest utsatta grupperna i världen. Flickors rättigheter kränks dagligen genom att de utsätts för barnäktenskap, könsstympning och sexuellt våld. Denna form av diskriminering bidrar till att flickor inte går klart skolan. Vårt arbete runt om i världen visar att ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdom är att utbilda flickor. Vi arbetar för att motverka de hinder som gör att flickor inte går klart skolan:

 • Barnäktenskap och tidiga graviditeter. En av de vanligaste orsakerna dödsorsakerna för unga kvinnor är komplikationer kopplade till graviditet och förlossning.
 • Diskriminering inom familjen, om en familj tvingas välja vilka av barnen som ska fortsätta skolan prioriteras oftast sönerna.
 • Skolorna är inte anpassade efter flickors behov, till exempel saknas ofta separata toaletter för flickor vilket gör att många tonårsflickor slutar skolan när de får mens.
 • Tungt hushållsarbete.

Vad är Plan International för organisation?

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i över 75 länder. Vi arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och eftersom världen inte är jämställd har vi ett särskilt fokus på flickor. Plan International är partipolitiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Vi arbetar tillsammans med barn, deras föräldrar, lärare och politiska ledare. Vi finns på plats i städer, byar, flyktingläger och där stora beslut fattas. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen. Vi finns på plats i katastrofer, men jobbar också långsiktigt och förebyggande. Samtidigt arbetar vi aktivt för att alla länder runtom i världen ska ha barnens bästa för ögonen.

Plan International grundades 1937. I Sverige har vi funnits sedan 1997.

Här kan du läsa mer om vår verksamhet: Om Plan International

Vart går pengarna?

Er finansiering används där behoven är som störst inom vår verksamhet och där våra programländer och experter bedömer att de gör som mest nytta.

Läs mer om vad Plan International Sverige finansierar på sidan hit går pengarna.

Vad gör ni för att följa upp att pengarna kommer fram?

Varje år granskas Plan International Sverige av revisionsföretaget PwC. De tittar på årsredovisningen, den finansiella redovisningen och hur organisationen förvaltas. Även Sida gör regelbundna granskningar av Plan International Sveriges interna kontroll och styrning. Plan International har också en egen revisionsfunktion som besöker alla landkontor minst en gång vart tredje år. Den interna revisionen granskar bland annat den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.

Plan International Sverige är medlem i Giva Sverige och måste i likhet med alla Giva Sveriges medlemsorganisationer följa rådets kvalitetskod och den kravstandard som koden består av. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna och att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

Varje år upprättar Plan International Sverige en effektrapport utifrån Giva Sveriges mall. Vartannat år lämnar Plan International Sverige en försäkran, som är bekräftad av revisor, om att organisationen uppfyller Giva Sveriges kvalitetskod.

Plan Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration.

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat i våra årsredovisningar.

Varför fokuserar ni på att stödja flickor?

Plan International arbetar för de mest utsatta och marginaliserade barnen. En sådan grupp är flickor. Flickor i utvecklingsländer hör till de mest utsatta grupperna i världen. Flickors rättigheter kränks dagligen genom att de utsätts för barnäktenskap, könsstympning och sexuellt våld. Denna form av diskriminering bidrar till att flickor inte går klart skolan. Vårt arbete runt om i världen visar att ett av de mest effektiva sätten att minska fattigdom är att utbilda flickor. Vi arbetar för att motverka de hinder som gör att flickor inte går klart skolan:

 • Barnäktenskap och tidiga graviditeter. En av de vanligaste orsakerna dödsorsakerna för unga kvinnor är komplikationer kopplade till graviditet och förlossning.
 • Diskriminering inom familjen, om en familj tvingas välja vilka av barnen som ska fortsätta skolan prioriteras oftast sönerna.
 • Skolorna är inte anpassade efter flickors behov, till exempel saknas ofta separata toaletter för flickor vilket gör att många tonårsflickor slutar skolan när de får mens.
 • Tungt hushållsarbete.

Har ni frågor eller funderingar?

Kontakta gärna oss på foretag@plansverige.org

 

Bli företagsvän

Våra företagsvänner