Bli Planfadder

Öppettider Givarservice

Måndag – torsdag kl. 9-20, fredagar 9-16
Lunchstängt kl. 12-13


Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Frågor och svar

Om att vara fadder

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Hur avslutar jag mitt fadderskap?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder. Ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat. Om du har några frågor eller vill avsluta ditt fadderskap kan du kontakta Givarservice via mejl till fadder@plansverige.org eller på telefon 08–58 77 55 00. Våra öppettider är måndag-torsdag 9-20, fredag 9-16, lunchstängt 12-13.

Hur länge kan jag vara fadder?

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan har samma åldergräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen finns det andra anledningar som gör att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån Plans verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan bestämmer sig för att avveckla sitt samarbete med ett samhälle därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand. I ett fåtal fall har Plan tvingats avsluta fadderskapet på grund av krig och oroligheter i området.

Vad är fadder- och fadderbarnsnummer?

Du som är fadder och ditt fadderbarn har fått varsitt nummer av Plan. Dessa kallas fadder- respektive fadderbarnsnummer. När du får brev från ditt fadderbarn står det ofta SP (sponsor) och SC (sponsored child) framför numren. Faddernummer är alltså detsamma som SP-nummer och fadderbarnsnummer är detsamma som SC-nummer. Kom ihåg att använda dessa nummer när du kontaktar oss eller skickar brev till ditt fadderbarn.

Hur länge gäller fadderskapet?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder, men du har tagit på dig ett åtagande som fadder i Plan Sverige och ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat.

Hur länge kan jag vara fadder?

Enligt FN:s barnkonvention är man barn tills man fyller 18 år och Plan har samma åldergräns för fadderbarn. När ett barn fyller 18 år upphör de att vara fadderbarn. Som fadder blir du då erbjuden att få kontakt med ett annat fadderbarn. Många faddrar undrar hur det ska gå för deras fadderbarn när de har fyllt 18, det kan vara skönt att veta att de även fortsättningsvis får ta del av och vara delaktiga i de projekt som bedrivs i området där de bor.

Förutom åldersgränsen finns det andra anledningar som gör att du inte kan vara fadder åt ditt fadderbarn längre. En av de vanligaste anledningarna är att fadderbarnet, oftast tillsammans med familjen, flyttar ifrån Plans verksamhetsområde. En annan – väldigt positiv – anledning är när Plan bestämmer sig för att avveckla sitt samarbete med ett samhälle därför att de uppsatta målen för projekten är uppnådda och invånarna klarar sig på egen hand. I ett fåtal fall har Plan tvingats avsluta fadderskapet på grund av krig och oroligheter i området.

Hur avslutar jag mitt fadderskap?

Fadderskapet är frivilligt och det finns ingen bindningstid. Du avgör själv hur länge du vill eller har möjlighet att vara fadder. Ditt fadderskap gäller tills du meddelat oss något annat. Om du har några frågor eller vill avsluta ditt fadderskap kan du kontakta Givarservice via mejl till fadder@plansverige.org eller på telefon 08–58 77 55 00. Våra öppettider är måndag-torsdag 9-20, fredag 9-16, lunchstängt 12-13.

Vad är fadder- och fadderbarnsnummer?

Du som är fadder och ditt fadderbarn har fått varsitt nummer av Plan. Dessa kallas fadder- respektive fadderbarnsnummer. När du får brev från ditt fadderbarn står det ofta SP (sponsor) och SC (sponsored child) framför numren. Faddernummer är alltså detsamma som SP-nummer och fadderbarnsnummer är detsamma som SC-nummer. Kom ihåg att använda dessa nummer när du kontaktar oss eller skickar brev till ditt fadderbarn.

Ändra kontaktuppgifter

Om du vill ändra dina kontaktuppgifter, mejladress, månadsbelopp eller få tidningen Barnens Framtid digitalt kan du kontakta Givarservice via mejl fadder@plansverige.org eller ringa på nummer 08-587 755 00, måndag-torsdag 9-20, fredag 9-16, lunchstängt mellan 12 och 13.

Hur avregistrerar jag mig från Plan Internationals SMS-utskick?

Skicka EJINFO till 72910

Ekonomi och betalning

Jag har tappat bort min avi. Hur ska jag betala in mitt bidrag?

Det går bra att återanvända gamla avier. OCR-numret är kopplat till dig som fadder och kan användas på nytt. Du kan även sätta in bidraget på plusgirokonto 90 07 31-1 eller bankgirokonto 900-7311. Ange ditt faddernummer som meddelande/referens på inbetalningen.

Jag vill ändra belopp på mitt bidrag

Du som är fadder och har kontakt med ett barn betalar från 200 kronor per månad och uppåt. Som temafadder betalar du från 100 kronor och uppåt. Kontakta Givarservice om du vill ändra ditt bidragsbelopp.

Kan jag betala mitt bidrag via autogiro?

Ja, det går bra. För att registrera autogiro hos oss behöver du ladda hem vår autogiroblankett (pdf). Skriv ut, fyll i och skicka sedan blanketten till: Plan Sverige, Box 92150, 120 08 Stockholm. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du kontakta Givarservice så skickar vi en autogiroblankett hem till dig.
Läs mer om olika betalningsalternativ

Jag vill avsluta min autogiroinbetalning

Om du vill upphöra med att betala via autogiro ber vi dig att kontakta din bank som omedelbart kan ta bort autogirot. Du får då avier skickade till dig fortsättningsvis. Om du även vill avsluta ditt fadderskap behöver du kontakta Givarservice.

Jag vill göra ett kontobyte

För att byta konto, behöver vi ditt faddernummer alternativt betalarnummer samt clearingnummer, kontonummer och huvudkontoinnehavarens personnummer. Sedan vidarebefordrar vi ändringen till Bankgirocentralen. Om samma kontoinnehavare står på det gamla och det nya kontot, kan vi ta emot ändringarna via e-post. Ska kontoinnehavaren ändras ber vi dig skriva ut en ny autogiroblankett. Du kan även kontakta Givarservice om du vill ha en blankett hemskickad.

Jag vill ändra betalningsfrekvens på mitt bidrag

Som fadder kan du välja att betala ditt bidrag per månad, kvartal, halvår eller helår. Kontakta Givarservice om du vill ändra betalningsfrekvens.

Jag har det svårt ekonomiskt just nu. Kan jag göra ett betalningsuppehåll och fortfarande vara fadder?

Om du inte har haft möjlighet att betala ditt bidrag och därmed fått en avi med flera utestående månadsbetalningar, ber vi dig kontakta Givarservice så att vi tillsammans kan komma fram till en lösning. Möjlighet finns också att göra ett betalningsuppehåll i förväg i högst sex månader. Fadderskapet flyter då på som vanligt, utan att du får några avier eller att bidraget dras på autogirot.

Det saknas pengar på mitt konto

Om det saknas pengar på kontot när vi gör autogirodragningen den 27:e varje månad, gör vi istället dragningen månaden efter. Tänk då på att beloppet som dras blir större den månaden.

Jag har anmält autogiro, men får ändå en avi

Så länge ditt autogiromedgivande inte godkänts av Bankgirocentralen fortsätter avier att skickas till dig. Om vi fått din anmälan om autogiro efter det att sista datum för nya inlägg av medgivanden passerats, kan autogirot komma igång tidigast nästföljande månad. Om du har ett fungerande autogiro men ändå får en avi, kan orsaken vara att täckning saknats på kontot vid dragningstillfället eller att något fel uppstått. Om dragning inte kan genomföras under två månader efter varandra skickas automatisk en avi ut till dig för att göra dig uppmärksam på detta (se autogirovillkoren). Kontakta Givarservice för att reda ut eventuella oklarheter eller felaktigheter.

Jag vill ändra mina uppgifter

Om du vill ändra dina kontaktuppgifter, mejladress, månadsbelopp eller få tidningen Barnens Framtid digitalt kan du kontakta Givarservice via mejl fadder@plansverige.org eller ringa på nummer 08-587 755 00, måndag–torsdag 9–20, fredag 9–16, lunchstängt mellan 12 och 13.

Jag har tappat bort min avi. Hur ska jag betala in mitt bidrag?

Det går bra att återanvända gamla avier. OCR-numret är kopplat till dig som fadder och kan användas på nytt. Du kan även sätta in bidraget på plusgirokonto 90 07 31-1 eller bankgirokonto 900-7311. Ange ditt faddernummer som meddelande/referens på inbetalningen.

Jag vill ändra betalningsfrekvens på mitt bidrag

Som fadder kan du välja att betala ditt bidrag per månad, kvartal, halvår eller helår. Kontakta Givarservice om du vill ändra betalningsfrekvens.

Jag vill ändra belopp på mitt bidrag

Du som är fadder och har kontakt med ett barn betalar från 200 kronor per månad och uppåt. Som temafadder betalar du från 100 kronor och uppåt. Kontakta Givarservice om du vill ändra ditt bidragsbelopp.

Jag har det svårt ekonomiskt just nu. Kan jag göra ett betalningsuppehåll och fortfarande vara fadder?

Om du inte har haft möjlighet att betala ditt bidrag och därmed fått en avi med flera utestående månadsbetalningar, ber vi dig kontakta Givarservice så att vi tillsammans kan komma fram till en lösning. Möjlighet finns också att göra ett betalningsuppehåll i förväg i högst sex månader. Fadderskapet flyter då på som vanligt, utan att du får några avier eller att bidraget dras på autogirot.

Kan jag betala mitt bidrag via autogiro?

Ja, det går bra. För att registrera autogiro hos oss behöver du ladda hem vår autogiroblankett (pdf). Skriv ut, fyll i och skicka sedan blanketten till: Plan Sverige, Box 92150, 120 08 Stockholm. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du kontakta Givarservice så skickar vi en autogiroblankett hem till dig.
Läs mer om olika betalningsalternativ

Det saknas pengar på mitt konto

Om det saknas pengar på kontot när vi gör autogirodragningen den 27:e varje månad, gör vi istället dragningen månaden efter. Tänk då på att beloppet som dras blir större den månaden.

Jag vill avsluta min autogiroinbetalning

Om du vill upphöra med att betala via autogiro ber vi dig att kontakta din bank som omedelbart kan ta bort autogirot. Du får då avier skickade till dig fortsättningsvis. Om du även vill avsluta ditt fadderskap behöver du kontakta Givarservice.

Jag har anmält autogiro, men får ändå en avi

Så länge ditt autogiromedgivande inte godkänts av Bankgirocentralen fortsätter avier att skickas till dig. Om vi fått din anmälan om autogiro efter det att sista datum för nya inlägg av medgivanden passerats, kan autogirot komma igång tidigast nästföljande månad. Om du har ett fungerande autogiro men ändå får en avi, kan orsaken vara att täckning saknats på kontot vid dragningstillfället eller att något fel uppstått. Om dragning inte kan genomföras under två månader efter varandra skickas automatisk en avi ut till dig för att göra dig uppmärksam på detta (se autogirovillkoren). Kontakta Givarservice för att reda ut eventuella oklarheter eller felaktigheter.

Jag vill göra ett kontobyte

För att byta konto, behöver vi ditt faddernummer alternativt betalarnummer samt clearingnummer, kontonummer och huvudkontoinnehavarens personnummer. Sedan vidarebefordrar vi ändringen till Bankgirocentralen. Om samma kontoinnehavare står på det gamla och det nya kontot, kan vi ta emot ändringarna via e-post. Ska kontoinnehavaren ändras ber vi dig skriva ut en ny autogiroblankett. Du kan även kontakta Givarservice om du vill ha en blankett hemskickad.

Jag vill ändra mina uppgifter

Om du vill ändra dina kontaktuppgifter, mejladress, månadsbelopp eller få tidningen Barnens Framtid digitalt kan du kontakta Givarservice via mejl fadder@plansverige.org eller ringa på nummer 08-587 755 00, måndag–torsdag 9–20, fredag 9–16, lunchstängt mellan 12 och 13.

Om fadderbarn

Varför går inte mitt fadderbarn i skolan?

Plans arbete fokuserar på att angripa orsakerna till barns och ungas fattigdom samt att motverka andra kränkningar av deras rättigheter. Utbildning spelar en viktig roll i detta arbete. Det finns många olika anledningar till varför barn inte går i skolan och vad Plan gör för att ändra på detta.

Varför flyttar familjen och vad gör Plan för att förhindra det?

En anledning till att familjen tvingas flytta kan vara att deras odlingsbara mark inte räcker till för att livnära hela familjen. Familjerna flyttar till städerna för att söka en annan inkomstkälla. Det är också vanligt att barn flyttar till någon släkting som har det bättre ställt och att barnet där får bättre möjligheter att gå i skolan eller få en yrkesutbildning.

Plan arbetar för att förbättra människors försörjningsmöjligheter på landsbygden delvis genom att informera om effektivare jordbruksmetoder, ge träning i företagsverksamhet, starta mikrofinansieringsprojekt och förbättra kvaliteten på de varor som produceras inom familjeföretaget. Givetvis kan man tycka att fadderbarnet och familjen inte borde flytta i och med att Plan finns i området, men man ska komma ihåg att alla våra projekt är långsiktiga och det tar lång tid att uppnå hållbar utveckling. Detta gör att en del familjer inte har det tålamod och engagemang som krävs. Valet att flytta är frivilligt och Plan kan inte göra något för att förhindra detta. Vi kan bara informera om för- och nackdelar med deras val.

Många faddrar undrar om vi kan vidarebefordra brev till fadderbarnets nya adress. Men vi har tyvärr inte möjlighet att leta rätt på nya adresser då det kräver för mycket administration från vår sida och det är inte säkert att våra ansträngningar leder till resultat.

Tyvärr så händer det att fadderbarnet och familjen har flyttat utan att meddela Plan eller någon annan om detta vilket gör att den information vi har att ge dig som fadder är väldigt knapphändig.

Vad händer med mina brev när fadderbarnet tillfälligt har flyttat?

Under tiden som familjen är på annan ort behåller Plan breven och levererar dessa till fadderbarnet när de återvänder då kommunikationen återupptas som vanligt. Fadderbidraget går fortfarande till Plans projekt i fadderbarnets ursprungliga lokalsamhälle.

Varför har jag fått motstridiga uppgifter om mitt fadderbarns familj?

Motstridiga uppgifter har som regel naturliga förklaringar, eftersom begreppet “familj” har olika betydelser i olika delar av världen. “Familj” innebär inte kärnfamilj i alla delar av världen. Uppfattningen om vad det exempelvis innebär att vara syster, bror, mamma eller farbror skiljer sig mellan länder. Antalet familjemedlemmar tenderar att variera när föräldrarna tillfrågas eftersom det kan vara mellan tio eller tjugo olika personer som tillhör storfamiljen. Kanske kallas en kusin för “syster” medan en vän till familjen kallas “farbror”. Det händer också att fadderbarnets föräldrar ingår ett nytt äktenskap och att det tillkommer nya barn i familjen, precis som i Sverige. I somliga länder är det också vanligt att män har mer än en fru, något som självfallet kan skapa förvirring kring släktskapsförhållandena.

Varför ser mitt fadderbarn yngre ut än sin ålder på fotografiet?

Fotografierna på familjeintroduktionen kan ibland visa ett barn som ser betydligt yngre ut än jämngamla barn i Sverige. En av anledningarna är att barn i fattiga familjer ofta får en alltför ensidig och näringsfattig kost vilket påverkar deras fysiska utveckling.

Vad kan Plan göra för barn med funktionshinder?

Barn med funktionshinder som lever i ett fattigt land är en särskilt utsatt grupp som sällan får göra sin röst hörd. Genom att sprida kunskap om barns rättigheter, deras rätt till utveckling och utbildning kan man förbättra situationen för barn med funktionshinder. Att utbilda föräldrar och lärare i grundläggande kunskaper om barns utveckling och om olika typer av funktionshinder är en viktig faktor. När inställningen till barnen förändras ändras också omgivningens bemötande.

Vad händer med mitt fadderskap när mitt fadderbarn tillfälligt har flyttat?

I många utvecklingsländer är det mycket vanligt att familjer periodvis flyttar till andra delar av landet för att skaffa extra inkomster eller öka sin skörd. När orsakerna till familjens flytt anses vara tillfälliga avslutas inte fadderskapet av Plan omgående. Fältkontoret avvaktar istället eftersom en stor del av familjerna återvänder efter en kortare tid. Om familjen och barnet inte återvänder kommer fadderskapet att avslutas. Vi kommer då att informera dig om detta.

Varför har mitt fadderbarn bytt namn?

I många länder kan barn, speciellt de som växer upp på landsbygden, ha många namn. Barnet har ett officiellt namn, till exempel “Sri Hadiyah”, men till vardags förkortas det hellre till en eller två stavelser, i detta fall till “Yah”. I vissa länder och kulturer är det vanligt att byta namn flera gånger under en livstid. I några kulturer är det vanligt att tro att namnet påverkar en människas liv. Om barnet skulle bli allvarligt sjukt skyller man det på namnet och familjen ser till att det ändras. Ibland väljer föräldrar också att ändra barnets namn vid stora milstolpar i livet, som när han eller hon börjar skolan eller kommer in i puberteten.

Hur gammalt är mitt fadderbarn?

Information om barnets ålder finns skrivet på familjeintroduktionen, men ibland visar sig uppgifterna inte stämma. Årsrapporter från fältkontoret, teckningar med handavtryck, foton och ibland brev från fadderbarnet eller någon i familjen kan säga att åldern är en annan än den som tidigare angivits. I dag ses det som en mänsklig rättighet att varje person ska ha en födelseattest. Det är dock ingen självklarhet. Många barn registreras inte vid födseln och en födelseattest är därmed inte självklar. Födelsedagen/året kan därmed bli lite svävande och i samma familj kan föräldrarna ha olika uppfattning om hur gamla deras barn är.

Varför går inte mitt fadderbarn i skolan?

Plans arbete fokuserar på att angripa orsakerna till barns och ungas fattigdom samt att motverka andra kränkningar av deras rättigheter. Utbildning spelar en viktig roll i detta arbete. Det finns många olika anledningar till varför barn inte går i skolan och vad Plan gör för att ändra på detta.

Vad kan Plan göra för barn med funktionshinder?

Barn med funktionshinder som lever i ett fattigt land är en särskilt utsatt grupp som sällan får göra sin röst hörd. Genom att sprida kunskap om barns rättigheter, deras rätt till utveckling och utbildning kan man förbättra situationen för barn med funktionshinder. Att utbilda föräldrar och lärare i grundläggande kunskaper om barns utveckling och om olika typer av funktionshinder är en viktig faktor. När inställningen till barnen förändras ändras också omgivningens bemötande.

Varför flyttar familjen och vad gör Plan för att förhindra det?

En anledning till att familjen tvingas flytta kan vara att deras odlingsbara mark inte räcker till för att livnära hela familjen. Familjerna flyttar till städerna för att söka en annan inkomstkälla. Det är också vanligt att barn flyttar till någon släkting som har det bättre ställt och att barnet där får bättre möjligheter att gå i skolan eller få en yrkesutbildning.

Plan arbetar för att förbättra människors försörjningsmöjligheter på landsbygden delvis genom att informera om effektivare jordbruksmetoder, ge träning i företagsverksamhet, starta mikrofinansieringsprojekt och förbättra kvaliteten på de varor som produceras inom familjeföretaget. Givetvis kan man tycka att fadderbarnet och familjen inte borde flytta i och med att Plan finns i området, men man ska komma ihåg att alla våra projekt är långsiktiga och det tar lång tid att uppnå hållbar utveckling. Detta gör att en del familjer inte har det tålamod och engagemang som krävs. Valet att flytta är frivilligt och Plan kan inte göra något för att förhindra detta. Vi kan bara informera om för- och nackdelar med deras val.

Många faddrar undrar om vi kan vidarebefordra brev till fadderbarnets nya adress. Men vi har tyvärr inte möjlighet att leta rätt på nya adresser då det kräver för mycket administration från vår sida och det är inte säkert att våra ansträngningar leder till resultat.

Tyvärr så händer det att fadderbarnet och familjen har flyttat utan att meddela Plan eller någon annan om detta vilket gör att den information vi har att ge dig som fadder är väldigt knapphändig.

Vad händer med mitt fadderskap när mitt fadderbarn tillfälligt har flyttat?

I många utvecklingsländer är det mycket vanligt att familjer periodvis flyttar till andra delar av landet för att skaffa extra inkomster eller öka sin skörd. När orsakerna till familjens flytt anses vara tillfälliga avslutas inte fadderskapet av Plan omgående. Fältkontoret avvaktar istället eftersom en stor del av familjerna återvänder efter en kortare tid. Om familjen och barnet inte återvänder kommer fadderskapet att avslutas. Vi kommer då att informera dig om detta.

Vad händer med mina brev när fadderbarnet tillfälligt har flyttat?

Under tiden som familjen är på annan ort behåller Plan breven och levererar dessa till fadderbarnet när de återvänder då kommunikationen återupptas som vanligt. Fadderbidraget går fortfarande till Plans projekt i fadderbarnets ursprungliga lokalsamhälle.

Varför har mitt fadderbarn bytt namn?

I många länder kan barn, speciellt de som växer upp på landsbygden, ha många namn. Barnet har ett officiellt namn, till exempel “Sri Hadiyah”, men till vardags förkortas det hellre till en eller två stavelser, i detta fall till “Yah”. I vissa länder och kulturer är det vanligt att byta namn flera gånger under en livstid. I några kulturer är det vanligt att tro att namnet påverkar en människas liv. Om barnet skulle bli allvarligt sjukt skyller man det på namnet och familjen ser till att det ändras. Ibland väljer föräldrar också att ändra barnets namn vid stora milstolpar i livet, som när han eller hon börjar skolan eller kommer in i puberteten.

Varför har jag fått motstridiga uppgifter om mitt fadderbarns familj?

Motstridiga uppgifter har som regel naturliga förklaringar, eftersom begreppet “familj” har olika betydelser i olika delar av världen. “Familj” innebär inte kärnfamilj i alla delar av världen. Uppfattningen om vad det exempelvis innebär att vara syster, bror, mamma eller farbror skiljer sig mellan länder. Antalet familjemedlemmar tenderar att variera när föräldrarna tillfrågas eftersom det kan vara mellan tio eller tjugo olika personer som tillhör storfamiljen. Kanske kallas en kusin för “syster” medan en vän till familjen kallas “farbror”. Det händer också att fadderbarnets föräldrar ingår ett nytt äktenskap och att det tillkommer nya barn i familjen, precis som i Sverige. I somliga länder är det också vanligt att män har mer än en fru, något som självfallet kan skapa förvirring kring släktskapsförhållandena.

Hur gammalt är mitt fadderbarn?

Information om barnets ålder finns skrivet på familjeintroduktionen, men ibland visar sig uppgifterna inte stämma. Årsrapporter från fältkontoret, teckningar med handavtryck, foton och ibland brev från fadderbarnet eller någon i familjen kan säga att åldern är en annan än den som tidigare angivits. I dag ses det som en mänsklig rättighet att varje person ska ha en födelseattest. Det är dock ingen självklarhet. Många barn registreras inte vid födseln och en födelseattest är därmed inte självklar. Födelsedagen/året kan därmed bli lite svävande och i samma familj kan föräldrarna ha olika uppfattning om hur gamla deras barn är.

Varför ser mitt fadderbarn yngre ut än sin ålder på fotografiet?

Fotografierna på familjeintroduktionen kan ibland visa ett barn som ser betydligt yngre ut än jämngamla barn i Sverige. En av anledningarna är att barn i fattiga familjer ofta får en alltför ensidig och näringsfattig kost vilket påverkar deras fysiska utveckling.

Om att kontakta ditt fadderbarn

Vad ska jag tänka på när jag skriver till mitt fadderbarn?

Skriv helst enkla och korta brev och ställ frågor som är lätta att svara på. Berätta gärna om vardagliga saker; hur vi lever i Sverige, vad vi äter, om årstider och klimat, en dag i skolan eller på arbetsplatsen, våra högtidsdagar eller dina fritidsintressen. Fotografier på dig och din familj är till stor glädje, liksom vykort. Kulturskillnader kan vara oerhört berikande. Det är ju skillnaderna som gör varje möte spännande! Men tänk på att olika normer och värderingar också kan skapa missförstånd. I vissa fall kan till exempel ett sommarfoto med lättklädda människor uppfattas som stötande. I många länder formulerar man sig vanligen mycket försiktigt och har stor respekt för faddern.

Kan jag skicka en gåva till mitt fadderbarn?

Det går jättebra att skicka en gåva till ditt fadderbarn. Men det finns några saker du behöver tänka på:

 • Gåvan ska få plats i ett A4 kuvert.
 • Kuvertet med gåvan/gåvorna får inte väga mer än 150 gram (flera gåvor får ej delas upp i fler paket).
 • Skicka gärna en gåva som fler barn, exempelvis syskon i familjen, kan ha nytta av.

Det kan även vara bra för er att tänka på att vissa gåvor inte skickas till fadderbarnen på grund av säkerhetsskäl. Därför skickar vi inte iväg gåvor som ser dyrbara ut. Vi skickar inte heller vidare godis, mat eller kläder. Pennor, papper, och kort brukar däremot vara väldigt uppskattat bland barnen!

Varför hanterar Plan Sverige all korrespondens mellan mig och mitt fadderbarn?

Fadderbarnen bor ofta i områden med dåliga vägar och opålitlig eller obefintlig postgång. Dessutom saknar familjerna ofta postadress. För att du ska kunna ha en fungerande korrespondens med ditt fadderbarn sköts hanteringen av Plan. Plans främsta prioritet är att skydda barnen och familjerna som är delaktiga i Plans arbete, detta gör vi delvis genom att hantera all korrespondens. På så sätt minimerar vi risken för att olämpliga gåvor och brev skickas.

Varför har jag fått en teckning från mitt fadderbarn istället för ett brev?

Många faddrar får en teckning från sitt fadderbarn istället för ett brev. I stora delar av världen, speciellt i utvecklingsländer, är den muntliga traditionen väldigt stark och många har aldrig skrivit ett brev. Alla kan inte heller läsa och skriva. Varje brev är därför en utmaning för dessa barn och deras familjer och liksom i Sverige, tycker många barn att det är lättare och roligare att rita en teckning.

Varför får jag inte skicka pengar direkt till mitt fadderbarn?

Plan vidarebefordrar inte kontanter till familjerna eftersom det kan skapa ett ekonomiskt beroende. Målet med vårt arbete är att göra människor självständiga och oberoende av hjälp utifrån. Det kan även skapa orättvisor mellan familjerna om vissa barn får kontanter och andra blir utan. Detta strider mot Plans vision om ett rättvist samhälle där alla barn ska ha samma förutsättningar i livet.

Hur fungerar postgången?

När du skickar ett brev till ditt fadderbarn, kommer det först att registreras på Plan Sverige. Har du skrivit på svenska översätts texten till engelska innan det skickas vidare till vår uppsamlingscentral i Nederländerna. Där samlas hela Planvärldens faddrars post. Post som ska till samma land packas ihop och skickas iväg till fältkontoret i fadderbarnets land. Där översätts brevet igen till det lokala språket innan det sorteras för transport till olika områden. Brevet från fadderbarnet färdas sedan samma väg tillbaka till dig. Därför tar det mellan fyra och sex månader att få svar.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vi räknar med att det tar ca fyra till sex månader för ett svar att nå dig från fadderbarnet. I de länder som har regnperiod kan posten försenas under längre eller kortare perioder. Vid jul skickas det extra mycket brev. Därför tar det längre tid att få svar på brev som skickas under den perioden. Kontakta Givarservice om du inte har fått något svar när sex månader har passerat.

Vad ska jag tänka på när jag skriver till mitt fadderbarn?

Skriv helst enkla och korta brev och ställ frågor som är lätta att svara på. Berätta gärna om vardagliga saker; hur vi lever i Sverige, vad vi äter, om årstider och klimat, en dag i skolan eller på arbetsplatsen, våra högtidsdagar eller dina fritidsintressen. Fotografier på dig och din familj är till stor glädje, liksom vykort. Kulturskillnader kan vara oerhört berikande. Det är ju skillnaderna som gör varje möte spännande! Men tänk på att olika normer och värderingar också kan skapa missförstånd. I vissa fall kan till exempel ett sommarfoto med lättklädda människor uppfattas som stötande. I många länder formulerar man sig vanligen mycket försiktigt och har stor respekt för faddern.

Varför får jag inte skicka pengar direkt till mitt fadderbarn?

Plan vidarebefordrar inte kontanter till familjerna eftersom det kan skapa ett ekonomiskt beroende. Målet med vårt arbete är att göra människor självständiga och oberoende av hjälp utifrån. Det kan även skapa orättvisor mellan familjerna om vissa barn får kontanter och andra blir utan. Detta strider mot Plans vision om ett rättvist samhälle där alla barn ska ha samma förutsättningar i livet.

Kan jag skicka en gåva till mitt fadderbarn?

Det går jättebra att skicka en gåva till ditt fadderbarn. Men det finns några saker du behöver tänka på:

 • Gåvan ska få plats i ett A4 kuvert.
 • Kuvertet med gåvan/gåvorna får inte väga mer än 150 gram (flera gåvor får ej delas upp i fler paket).
 • Skicka gärna en gåva som fler barn, exempelvis syskon i familjen, kan ha nytta av.

Det kan även vara bra för er att tänka på att vissa gåvor inte skickas till fadderbarnen på grund av säkerhetsskäl. Därför skickar vi inte iväg gåvor som ser dyrbara ut. Vi skickar inte heller vidare godis, mat eller kläder. Pennor, papper, och kort brukar däremot vara väldigt uppskattat bland barnen!

Hur fungerar postgången?

När du skickar ett brev till ditt fadderbarn, kommer det först att registreras på Plan Sverige. Har du skrivit på svenska översätts texten till engelska innan det skickas vidare till vår uppsamlingscentral i Nederländerna. Där samlas hela Planvärldens faddrars post. Post som ska till samma land packas ihop och skickas iväg till fältkontoret i fadderbarnets land. Där översätts brevet igen till det lokala språket innan det sorteras för transport till olika områden. Brevet från fadderbarnet färdas sedan samma väg tillbaka till dig. Därför tar det mellan fyra och sex månader att få svar.

Varför hanterar Plan Sverige all korrespondens mellan mig och mitt fadderbarn?

Fadderbarnen bor ofta i områden med dåliga vägar och opålitlig eller obefintlig postgång. Dessutom saknar familjerna ofta postadress. För att du ska kunna ha en fungerande korrespondens med ditt fadderbarn sköts hanteringen av Plan. Plans främsta prioritet är att skydda barnen och familjerna som är delaktiga i Plans arbete, detta gör vi delvis genom att hantera all korrespondens. På så sätt minimerar vi risken för att olämpliga gåvor och brev skickas.

Hur lång tid tar det innan jag får svar?

Vi räknar med att det tar ca fyra till sex månader för ett svar att nå dig från fadderbarnet. I de länder som har regnperiod kan posten försenas under längre eller kortare perioder. Vid jul skickas det extra mycket brev. Därför tar det längre tid att få svar på brev som skickas under den perioden. Kontakta Givarservice om du inte har fått något svar när sex månader har passerat.

Varför har jag fått en teckning från mitt fadderbarn istället för ett brev?

Många faddrar får en teckning från sitt fadderbarn istället för ett brev. I stora delar av världen, speciellt i utvecklingsländer, är den muntliga traditionen väldigt stark och många har aldrig skrivit ett brev. Alla kan inte heller läsa och skriva. Varje brev är därför en utmaning för dessa barn och deras familjer och liksom i Sverige, tycker många barn att det är lättare och roligare att rita en teckning.

Om Min sida

Hur aktiverar jag min sida?

 1. Registrera din e-postadress hos Givarservice, om du inte redan har gjort det.
 2. Gå till https://plansverige.org/MyPlan​.
 3. Klicka på ”Aktivera konto”.
 4. Fyll i din e-postadress (den som är registrerad hos Plan).
 5. Klicka på länken i mejlet som du får och följ instruktionerna.

Vad betyder det att det inte finns någon bild tillgänglig?

Det betyder att fadderbarnets profil inte har hunnit gå igenom vårt nya digitala kontrollprogram. När det kommer en ny familjeintroduktion eller årsrapport går de igenom den digitala kontrollen och efter det kommer bilden på fadderbarnet att visas på Min sida.

Brev till fadderbarnet – hur får jag svar?

I dagsläget kommer du som vanligt att få svar via brev som skickas hem till dig.

Varför kan jag bara se betalningshistorik från september 2013?

För att kunna göra betalningshistoriken publik har vi varit tvungna att förändra våra administrativa rutiner, något som vi gjorde i september 2013 och därför visas historiken från denna månad.

Jag får inget aktiveringsmejl

Om du inte får ett mail ifrån oss inom några minuter kolla så att mailet inte fastnat i skräppost-/spamfiltret.

Årsrapporten – var hittar jag den?

Klicka på menyvalet ”Fadderbarn” tryck sedan på ”Årsrapport” under bilden på ditt fadderbarn.

Hur mycket minskas korrespondenstiden?

Vi brukar räkna med att det tar mellan 4-8 månader att få ett svar ifrån sitt fadderbarn. Av den tiden brukar ca en tredjedel gå åt till att brevet ska komma fram till destinationen. Så med denna förändring beräknar vi att korrespondenstiden minskar med en tredjedel. När vi får möjlighet längre fram att få svaren ifrån fadderbarnen digitalt kommer tiden ytterligare att minska.

Problem med webbläsare Internet Explorer 8

Min sida är inte fullt kompatibel med denna version av Internet Explorer. Vänligen uppgradera din webbläsare till en ny version alternativt använd en annan som Mozilla Firefox eller Google Chrome.

Hur aktiverar jag min sida?

 1. Registrera din e-postadress hos Givarservice, om du inte redan har gjort det.
 2. Gå till https://plansverige.org/MyPlan​.
 3. Klicka på ”Aktivera konto”.
 4. Fyll i din e-postadress (den som är registrerad hos Plan).
 5. Klicka på länken i mejlet som du får och följ instruktionerna.

Jag får inget aktiveringsmejl

Om du inte får ett mail ifrån oss inom några minuter kolla så att mailet inte fastnat i skräppost-/spamfiltret.

Vad betyder det att det inte finns någon bild tillgänglig?

Det betyder att fadderbarnets profil inte har hunnit gå igenom vårt nya digitala kontrollprogram. När det kommer en ny familjeintroduktion eller årsrapport går de igenom den digitala kontrollen och efter det kommer bilden på fadderbarnet att visas på Min sida.

Årsrapporten – var hittar jag den?

Klicka på menyvalet ”Fadderbarn” tryck sedan på ”Årsrapport” under bilden på ditt fadderbarn.

Brev till fadderbarnet – hur får jag svar?

I dagsläget kommer du som vanligt att få svar via brev som skickas hem till dig.

Hur mycket minskas korrespondenstiden?

Vi brukar räkna med att det tar mellan 4-8 månader att få ett svar ifrån sitt fadderbarn. Av den tiden brukar ca en tredjedel gå åt till att brevet ska komma fram till destinationen. Så med denna förändring beräknar vi att korrespondenstiden minskar med en tredjedel. När vi får möjlighet längre fram att få svaren ifrån fadderbarnen digitalt kommer tiden ytterligare att minska.

Varför kan jag bara se betalningshistorik från september 2013?

För att kunna göra betalningshistoriken publik har vi varit tvungna att förändra våra administrativa rutiner, något som vi gjorde i september 2013 och därför visas historiken från denna månad.

Problem med webbläsare Internet Explorer 8

Min sida är inte fullt kompatibel med denna version av Internet Explorer. Vänligen uppgradera din webbläsare till en ny version alternativt använd en annan som Mozilla Firefox eller Google Chrome.