Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 63 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

för flickors framtid

kontakta vårt företagsteam

     Foretag@plansverige.org

Ert företag kan stödja barn på flykt från Ukraina

Bomber faller över Ukraina. Kriget drabbar barn och deras familjer mycket hårt. Nätter i mörka källare till ljudet av raketer och skott sätter djupa spår. Miljontals människor har tvingats fly och är i akut behov av tak över huvudet, mat och vatten. Vi samarbetar med lokala organisationer som jobbar på plats dygnet runt för att stötta ukrainska barn och familjer som flytt kriget.

Plan International har startat en akut insamling för att nå ut till barn och deras familjer på flykt från kriget i Ukraina. Men för att klara det behöver vi er hjälp.

Ditt företag kan göra skillnad – bidra till vårt katastrofarbete

 

bidra som företag

bidra till en mer jämställd och hållbar värld!

Som företag kan ni vara med och satsa på en framtid där flickor har samma möjligheter som pojkar. En framtid där flickor inte utsätts för sexuellt och fysiskt våld och där flickor får möjlighet att utbilda sig och ta makten över sina egna liv. En värld där flickors röster värderas och blir lyssnade till. Plan International arbetar outröttligt, i över 75 länder, för att skapa förändring. Var med och bidra ni också!

Bli Partnerföretag

Oavsett hur stort eller litet ert företag är kan ni vara med och skapa förändring för barns rättigheter och flickors lika villkor. Vi erbjuder olika typer av partnerskap och skapar samarbeten baserat er förfrågan.

Bli Företagsvän 2022

Genom att bli företagsvän stödjer ni vårt arbete för flickors lika villkor under ett helt år. Flickors framtid är allas framtid. Genom att stödja flickors rättigheter bidrar ni till ett bättre liv också för deras familjer och samhällena de lever i.

ge en Engångsgåva

Ge en engångsgåva och bidra till att arbetet för barns och flickors rättigheter kan växlas upp. Med er engångsgåva är ni med och bland annat stoppar barnäktenskap och sätter fler flickor vid skolbänken.

 

 Grunden i en demokrati är alla människors lika värde, därför är det så viktigt att vi ser till att flickor får samma möjligheter som pojkar. Jag tror mycket på styrkan i samarbete och ser fram emot att arbeta tillsammans. Hos oss kommer din insats att göra verklig och varaktig skillnad – tillsammans kan vi nå längre. Varmt tack.

Mariann Eriksson, Generalsekreterare Plan International Sverige.

Alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vi arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Vårt arbete har ett särskilt fokus på flickor eftersom världen är långst ifrån jämställd och de tillhör en av de mest diskriminerade grupperna i världen. Allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention och Agenda 2030. Ert stöd är av stor betydelse för vårt utvecklings arbete och att stödja vårt arbete är att tar ansvar för en jämställd och hållbar framtid.

 

har ni frågor eller vill diskutera möjliga samarbeten?

 

kontakta vårt företagsteam

 

Här kan ert stöd göra skillnad

Plan International har över 10 000 anställda och tusentals volontärer i över 75 länder. Majoriteten av vår personal är lokalanställda. Våra nationella insamlingskontor har till uppgift att skapa opinion och samla in pengar till verksamheten i de drygt 50 programländerna i Asien, Afrika och Latinamerika.

Australien

Bangladesh

Läs mer

Belgien

Benin

Läs mer

Bolivia

Läs mer

Brasilien

Läs mer

Burkina Faso

Läs mer

Centralafrikanska republiken

Läs mer

Colombia

Läs mer

Danmark

Dominikanska Republiken

Läs mer

Ecuador

Läs mer

Egypten

Läs mer

El Salvador

Läs mer

Etiopien

Läs mer

Filippinerna

Läs mer

Finland

Frankrike

Ghana

Läs mer

Guatemala

Läs mer

Guinea

Läs mer

Guinea-Bissau

Läs mer

Haiti

Läs mer

Honduras

Läs mer

Hong Kong

Indien

Läs mer

Indonesien

Läs mer

Irland

Italien

Japan

Jordanien

Läs mer

Kambodja

Läs mer

Kamerun

Läs mer

Kanada

Kenya

Läs mer

Kina

Läs mer

Laos

Läs mer

Libanon

Läs mer

Liberia

Läs mer

Malawi

Läs mer

Mali

Läs mer

Moçambique

Läs mer

Myanmar

Läs mer

Nederländerna

Nepal

Läs mer

Nicaragua

Läs mer

Niger

Läs mer

Nigeria

Läs mer

Norge

Paraguay

Läs mer

Peru

Läs mer

Rwanda

Läs mer

Schweiz

Senegal

Läs mer

Sierra Leone

Läs mer

Spanien

Storbritannien

Sudan

Läs mer

Sverige

Sydkorea

Sydsudan

Läs mer

Tanzania

Läs mer

Thailand

Läs mer

Togo

Läs mer

Tyskland

Uganda

Läs mer

USA

Vietnam

Läs mer

Zambia

Läs mer

Zimbabwe

Läs mer

Östtimor

Läs mer
Insamlingsländer
Insamlingsländer med fadderverksamhet
Programländer
Programländer med fadderverksamhet
Gå till specifikt land