Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Företag Tillsammans för
alla barns framtid

Investera i en framtid där flickor får samma möjlighet som pojkar att utbilda sig och ta makten över sina liv. Tillsammans arbetar vi för långsiktiga resultat som bidrar till en tryggare värld där alla barn har samma möjligheter och rättigheter. Samtidigt som ert stöd har stor betydelse för vårt utvecklingsarbete, visar det era medarbetare och kunder att ni tar ansvar för alla barns framtid.

Varför Plan International?

Tillsammans med Plan International kan ert företag vara med och skapa förändring för tusentals barn och unga. Vårt arbete utgår från barnkonventionen, kvinnokonventionen och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och har ett särskilt fokus på flickors lika villkor – då flickor hör till en av de mest utsatta grupperna i världen. I samarbete med lokala organisationer arbetar vi på gräsrotsnivå tillsammans med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare för att skapa varaktig förändring. På så sätt får vi långsiktiga och hållbara resultat som gynnar individer såväl som hela samhällen.

Oavsett hur stort eller litet ert företag är kan ni vara med och skapa förändring för barn och unga runt om i världen. Vi erbjuder olika typer av samarbeten beroende på hur mycket ni vill bidra med. Vårt företagsteam hjälper gärna till att hitta en lösning som passar just ert företag. Ring 08 58 77 55 00 eller mejla oss så berättar vi mer. Ni kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev och följa vårt arbete och de resultat vi uppnår.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Utbildning förändrar allt

Skänk er julgåva till Plan international

Skolstängningar kopplade till COVID-19 har fått 750 miljoner av världens flickor att pausa sin skolgång. Vi vet av erfarenhet att kriser avsevärt ökar risken att flickor aldrig återvänder till skolan.
Stöd vårt arbete för att alla elever ska kunna fortsätta sin utbildning. Det är grunden för en hållbar global utveckling och en mer jämställd värld.

Skänk en julgåva

kontakta oss så berättar vi mer

Veronica Koutny Sochman
Veronica Koutny Sochman

Corporate Partnerships Coordinator
+46 (0)70 176 14 01
veronica.sochman@plansverige.org 

Anna Willix
Anna Willix

Business Development Manager
+46 (0)76 696 47 18
anna.willix@plansverige.org

Sandra Mårtensson
Sandra Mårtensson

Business Development Manager
+46 (0)707 12 56 20
sandra.martensson@plansverige.org

Anna Arnborg

Philanthropic and Corporate Partnerships Manager
+46 0766 95 54 28
anna.arnborg@plansverige.org

Här kan ert stöd göra skillnad

Australien

Bangladesh

Läs mer

Belgien

Benin

Läs mer

Bolivia

Läs mer

Brasilien

Läs mer

Burkina Faso

Läs mer

Centralafrikanska republiken

Läs mer

Colombia

Läs mer

Danmark

Dominikanska Republiken

Läs mer

Ecuador

Läs mer

Egypten

Läs mer

El Salvador

Läs mer

Etiopien

Läs mer

Filippinerna

Läs mer

Finland

Frankrike

Ghana

Läs mer

Guatemala

Läs mer

Guinea

Läs mer

Guinea-Bissau

Läs mer

Haiti

Läs mer

Honduras

Läs mer

Hong Kong

Indien

Läs mer

Indonesien

Läs mer

Irland

Italien

Japan

Jordanien

Läs mer

Kambodja

Läs mer

Kamerun

Läs mer

Kanada

Kenya

Läs mer

Kina

Läs mer

Laos

Läs mer

Libanon

Läs mer

Liberia

Läs mer

Malawi

Läs mer

Mali

Läs mer

Moçambique

Läs mer

Myanmar

Läs mer

Nederländerna

Nepal

Läs mer

Nicaragua

Läs mer

Niger

Läs mer

Nigeria

Läs mer

Norge

Paraguay

Läs mer

Peru

Läs mer

Rwanda

Läs mer

Schweiz

Senegal

Läs mer

Sierra Leone

Läs mer

Spanien

Sri Lanka

Läs mer

Storbritannien

Sudan

Läs mer

Sverige

Sydkorea

Sydsudan

Läs mer

Tanzania

Läs mer

Thailand

Läs mer

Togo

Läs mer

Tyskland

Uganda

Läs mer

USA

Vietnam

Läs mer

Zambia

Läs mer

Zimbabwe

Läs mer

Östtimor

Läs mer
Insamlingsländer
Programländer
Gå till specifikt land