Genom att stödja Plan Internationals arbete investerar ni i en framtid där fler barn kan utbilda sig och ta makten över sina liv. Ert engagemang bidrar till en tryggare och mer rättvis värld. Samtidigt som ert stöd har stor betydelse för vårt utvecklingsarbete, visar det era medarbetare och kunder att ni tar ansvar för vår gemensamma framtid.

Vi har olika erbjudanden beroende på vilka resurser ni vill bidra med. Du hittar mer information om respektive nivå genom att följa länkarna nedan. Hör gärna av dig om du har några frågor kring hur ditt företag kan samarbeta med oss via e-post eller på telefon 070-851 57 50.

Det finns många sätt att visa sitt engagemang på. Vad passar bäst för ert företag?

fadderföretag 225x225 vänföretag knapp huvudpartner knapp