Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

bli partner

Tillsammans för barns rättigheter

Bli partner till Plan International och visa att ditt företag står upp för barns rättigheter och flickors lika villkor. Tillsammans kan vi bidra till en mer rättvis, hållbar och jämställd värld. Vi erbjuder två olika typer av partnerskap som bland annat inkluderar gemensamma kommunikationsinsatser, inbjudan till våra event och återkoppling som visar att ert engagemang gör skillnad för barn runt om i världen.

partner

Som Partner till Plan International ingår vi ett långsiktigt samarbete för en mer hållbar värld. Tillsammans skräddarsyr vi partnerskapet så att det passar ditt företag. Ni blir en naturlig del i våra kampanjaktiviteter, det årliga Flickapriset och vår gemensamma agenda för att nå de globala målen.

Katastrofpartner

Som Katastrofpartner till Plan International bidrar ditt företag till vårt förebyggande katastrofarbete och de akuta arbete som behövs på plats när något har hänt i världen. Det kan handla om akut hjälp i samband med krig, hungersnöd, naturkatastrofer eller för att stötta människor på flykt.

vill du veta mer om våra partnerskap?

Kontakta gärna Anna Willix, Senior Business Development Manager.

kOntakta mig

 

investera i nästa generation

Världsläget är på många sätt utmanande och inte minst drabbar det barnen. Vi stöttar barn och familjer vid akuta kriser, såsom krig och hungersnöd, samtidigt som vi jobbar med att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor långsiktigt.

Som Partner eller Katastrofpartner till Plan International bidrar ditt företag till att bygga en hållbar förändring för barnen där utgångspunkten är FN:s globala mål, Agenda 2030.

Partnerskapet utgår från vår gemensamma ambition att förbättra barnens villkor, samtidigt som vi tillsammans kan skapa engagemang hos såväl era medarbetare som nya och befintliga kunder. Tillsammans gör vi skillnad.