Bli fadder

Telefontider givarservice:
Måndag–torsdag 10.00–15.00
Lunchstängt alla dagar 12.00–13.00

Box 92150, 120 63 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

för barns rättigheter och flickors lika villkor

Som samarbetspartner till Plan International Sverige är ni med och står upp för barns rättigheter och flickors lika villkor. Tillsammans kan vi uppnå mätbara resultat som bidrar en mer rättvis, hållbar och jämställd värld. Vi erbjuder tre olika typer av samarbeten som alla inkluderar kommunikativa insatser kring samarbetet, kampanjsamarbeten och medarbetarengagemang

Huvudpartner

Var med och gör skillnad för barns rättigheter och flickors lika villkor. Skräddarsy ett partnerskap som passar just ert företag och stärk på så sätt ert engagemang för en hållbar och rättvis värld.

Flickapartner

Engagera er som Flickapartner och var med och påverka under Internationella Mensdagen och Internationella Flickdagen.

Kampanjpartner

Som kampanjpartner har ni möjlighet att vara med och engagera er under Internationella Kvinnodagen, GivingTuesday, och vår årliga julkampanj.

vill ni veta mer eller boka in ett möte

Kontakta gärna oss på foretag@plansverige.org

kOntakta vårt företagsteam

 

Vi erbjuder alla våra partners:

  • Involvering under kampanjer
  • Exponering på hemsida
  • Återrapportering
  • Partnerträffar
  • Partner logga
  • Content material
  • Grafisk manual
  • Tackfilm

ni bidrar till långsiktig förändring

Våra partners är varje dag med och bidrar till långsiktig och hållbar förändring! Ert företag bidrar till Plan Internationals globala programverksamhet och stödjer vårt jämställdhetsarbete för flickors lika villkor. Det krävs en förändrad syn på flickor som ses som mindre värda. Flickor ska ha rätt till ökad makt, frihet, och möjlighet att leva ett värdigt liv. Som partner bidrar ni till våra fokusområden: barns rätt till trygghet och skydd, barns rätt till utbildning, barns och ungas rätt att fatta beslut om sin kropp, sin sexualitet och sina relationer, barns rätt till delaktighet och möjlighet att påverka, stärka ungas ekonomiska möjligheter.