Över hela världen skapar flickor förändring för sig själva och andra. De kämpar mot diskriminering och övergrepp och för att bestämma över sina liv. I kriser och konflikter är flickor särskilt utsatta, ändå ignoreras deras situation. Här är våra nio punkter för flickors rättigheter och lika villkor.