En tidigare FN-studie visade att 99 procent av kvinnorna i Egypten någon gång utsatts för sexuella trakasserier. I huvudstaden Kairo var mäns trakasserier ett hinder för flickor att leva bra och fullvärdiga liv. Flickor som utsattes riskerade att skuldbeläggas och tvingas sluta skolan. I stadens slumområde Ezbet Khairalla försvarade en grupp flickor sin rätt till ett liv fritt från våld.

Yara, Nada, Donia och de andra i tjejgruppen träffades en gång i veckan för att öka flickors rörelsefrihet och säkerhet. Som en del av Plan Internationals program Tryggare städer gjorde de rollspel, tog säkerhetspromenader och tränade självförsvar. Här nedan följer sex steg för hur vi kan arbeta för tryggare städer.