99 procent av kvinnorna i Egypten har någon gång utsatts för sexuella trakasserier, enligt en FN-studie. I huvudstaden Kairo är mäns trakasserier ett hinder för flickor att leva bra och fullvärdiga liv. Flickor som utsätts riskerar att skuldbeläggas och tvingas sluta skolan. I stadens slumområde Ezbet Khairalla försvarar en grupp flickor sin rätt till ett liv fritt från våld.

Yara, Nada, Donia och de andra i tjejgruppen träffas en gång i veckan för att öka flickors rörelsefrihet och säkerhet. Som en del av Plan Internationals program Tryggare städer gör de rollspel, tar säkerhetspromenader och tränar självförsvar. Så här gör de staden säkrare!