Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Plan International Sverige
Årsberättelse 2017

“Vi ökar insatserna för att barn ska få gå i skolan, utvecklas och leka tryggt.” Plan International Sveriges ordförande Marianne Barner och generalsekreterare Mariann Eriksson berättar om vad vi  gjort under året och vilka mål vi har framåt:

Över en halv miljard till barn – nu får fler en ljusare framtid

I södra Afrika hyllas Plan Internationals unga ambassadör Mary på en tv-gala för sitt arbete mot barnäktenskap som äntligen förbjuds i Zimbabwe. I Guatemala är 17-åriga Mayra stolt över att hon och tusentals andra tjejer har lyckats höja minimiåldern för äktenskap. I Senegals huvudstad Dakar har 21-åriga Penda deltagit i Plan Internationals projekt sedan hon var tolv år. Nu rappar hon för att hennes jämnåriga ska förstå att flickor har samma rättigheter som pojkar.

Mary, Mayra och Penda är bara tre av många vi har mött. Under året har vi förbättrat situationen för miljontals barn. Bland annat har vi utbildat över 225 000 hälsoarbetare, byggt och förbättrat 10 000 hälsocenter, bidragit till säkrare skolor i 33 länder och utbildat 45 000 lärare och volontärer. Dessutom har vi bidragit med katastrofinsatser i 30 länder. Med rekordmånga faddrar och mer insamlade medel än tidigare – över en halv miljard kronor – har vi kunnat göra mer nytta än någonsin! Ett stort tack till våra institutionella givare, samarbetspartners och alla faddrar som gör det möjligt för oss att göra verklig skillnad för miljontals barn, runt om i världen.

Nu ser vi fram emot ett nytt spännande år där vi tar de första stegen för att förverkliga Plan Internationals nya globala strategi. Med barnkonventionen som grund sätter vi nu ett tydligt fokus på flickors lika villkor och ökar närvaron med fler program i konfliktdrabbade och sköra länder. Vi ökar insatserna för att barn ska få gå i skolan, utvecklas och leka tryggt. Vi kraftsamlar för att fler länder ska förbjuda barnäktenskap, könstympning, skadliga sedvänjor och alla former av våld mot barn. Plan International satsar också stort för att alla flickor ska få ta plats och bestämma över sina egna liv, sina kroppar och sin framtid!

Våra förutsättningar att lyckas har aldrig varit bättre. Med ett fantastiskt stöd från våra samarbetspartners och faddrar kan vi fortsätta skapa en ljusare framtid för miljontals barn runt om i världen!

Läs mer

Plan International Sveriges värld

 • Insamlingsländer
 • Programländer som får bidrag från faddrar
 • Programländer som får bidrag från faddrar och institutionella givare (exempelvis Sida, EU, Radiohjälpen, H&M Foundation) och företag
 • Insamlingsland och programland med bidrag från faddrar, institutionella givare och företag

Så här fördelas pengarna som Plan International Sverige samlat in

Totala intäkter under verksamhetsåret 2016/17

509 miljoner kr

Härifrån kommer pengarna

 • 37 % faddrar
 • 2 % privatpersoner och företag
 • 9 % stiftelser och organisationer
 • 52 % offentliga myndigheter (ex. Sida och EU)

Andel faddrar

 • Barnfadder - 68,6 %
 • Flickafadder - 27,0 %
 • Katastroffadder - 2,1 %
 • Minoritetsfadder - 0,8 %
 • Skolfadder - 1,4 %

Så fördelas pengarna

 • 21 % Asien
 • 40 % Östafrika
 • 22 % Västafrika
 • 17 % Latin- och Sydamerika
 • 84 % stöd till verksamheten
 • 16 % insamlings- och administrationskostnader