Bli Planfadder

Öppettider givarservice:

Måndag–torsdag 9.00–20.00
Fredagar 9.00–16.00
Lunchstängt alla dagar 12–13Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Årsredovisning och koncernredovisning

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse 802404-9150

2016.07.01 – 2017.06.30

Årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat.