Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Undertecknande

Stockholm den 27 oktober 2017

Årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer om året som gått ekonomiskt.