Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Barns tidiga utveckling och hälsa

Vi vill att alla barn ska få en bra start i livet. Ojämlikheter och traditioner kan dock leda till att en del barn inte få den omvårdnad och det stöd som är nödvändig för att utvecklas.

I dag dör 16 000 barn under fem år varje dag. Många dör redan vid födseln, men även sjukdomar som kolera och malaria är vanliga dödsorsaker. De första åren i ett barns liv är en mycket viktig utvecklingsfas. Då utvecklas fysiska, kognitiva, sociala och emotionella förmågor. Barn som under sina första år inte får tillgång till de möjligheter, den omsorg och omvårdnad som de behöver kan påverkas negativt under resten av livet.

 

Vad gör Plan International?

 

För att ge alla barn en bra start i livet har vi projekt som vänder sig till barn under åtta år. Vi driver också projekt som riktar sig till den vårdnadshavare som tillbringar mest tid med barnet, eftersom deras hälsa och kunskap är avgörande för att barnets första tid i livet ska vara bra. Under verksamhetsåret 2017 har vi nått över tolv miljoner flickor, pojkar, kvinnor och män genom våra projekt för barns tidiga utveckling och hälsa.

 

En viktig plats för utveckling

 

I flyktinglägret Azraq i Jordanien har Plan International startat ett antal förskolor där barn kan leka, lära och samtidigt få stöd för att komma över svåra upplevelser. 54 000 syriska flyktingar är registrerade i lägret och ungefär en tiondel är under fem år. Plan International är en av två organisationer som arbetar i lägret för att barn men ska få tillgång till vård och skola.

Över 300 000 barn ha flytt från sina hem i Syrien till grannlandet Jordanien. De flesta syriska barn under fem år har inte tillgång till hälsovård eller förskola. Utan möjlighet till utbildning försämras deras förutsättningar att kunna skapa ett bra liv i framtiden. Leken och lärandet som sker i förskolorna gör att barnen blir bättre rustade för den framtida skolstarten.

Avsnitt i Effektrapporten