Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Det här har vi åstadkommit

Plan International finns över hela världen. Under verksamhetsåret bedrevs verksamhet i 56 programländer och 22 insamlingsländer, i Colombia, Indien och Brasilien hade vi både insamling och program. Vi arbetade under verksamhetsåret tillsammans med över 50 000 lokalsamhällen.

Under året genomförde Plan International över 1 788* projekt inom våra sex verksamhetsområden:

 

  • Barns rätt till trygghet och skydd
  • Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
  • Barns rätt till deltagande och möjlighet att påverka
  • Barns rätt till utbildning
  • Stärka ungas ekonomiska möjligheter
  • Barns tidiga utveckling och hälsa

I programmen har vi bland annat nått:

12 540 813

flickor, pojkar, kvinnor och män genom programmen för en hälsosam start i livet.

7 959 579

flickor, pojkar, kvinnor och män genom program för utbildning.

2 118 307

flickor, pojkar, kvinnor och män genom Plan Internationals arbete med sexuella och reproduktiva rättigheter.

6 577 558

flickor, pojkar, kvinnor och män genom program för trygghet och skydd.

Samarbetspartner

Programmen har genomförts tillsammans med 53 600 samarbetspartner:

  • 2 900 regeringar och kommunförvaltningar.
  • 47 632 organisationer och grupper från det lokala civilsamhället.
  • 2 635 Ideella organisationer i Plan Internationals programländer, både internationella, nationella och på lokal nivå i de samhällen där vi arbetar.
  • 433 företag och institutioner inom den privata sektorn.

Som en del i att stärka processen, kvaliteten och innehållet av Plan Internationals globala rapportering har en ny metod används för att samla in data från programländerna under verksamhetsåret 2016/2017. Skillnaderna i insamlingsmetod gör att en jämförelse mellan data från tidigare verksamhetsår och verksamhetsåret 2016/2017 inte blir korrekt.

*I siffran ingår inte administrativa uppgifter eller projekt där Plan International bidragit med stöd.

Avsnitt i Effektrapporten