Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Plan International Sverige
Årsredovisning 2017/2018

“I juni bekräftade världens mäktigaste länder att vi är på rätt väg.” Plan International Sveriges generalsekreterare Mariann Eriksson och styrelseordförande Marianne Barner sammanfattar året som gått och berättar om våra mål framåt.

Tillsammans – för barns rättigheter och flickors lika villkor

Vilket år! Vi tog strid för de allra mest utsatta barnen, vi stärkte vår programverksamhet för att möta deras behov och vi lyckades samla in mer pengar än någonsin tidigare – över en halv miljard kronor för barns rättigheter och flickors lika villkor.

Under året har vi stöttat barn i 75 länder runt om i världen. Bland annat har 673 285 barn i Asien fått ta del av våra utbildningsinsatser. I Nepal får barnen öva så att de vet vad de ska göra om det blir jordbävning. I Myanmar får diskriminerade minoriteter möjlighet att lära sig läsa och skriva och i Kambodja har vi byggt toaletter så att flickor kan gå i skolan även de dagar då de har mens. I Nigeria har 93 000 barn, som drabbats av terrorgruppen Boko Haram, fått möjlighet att komma tillbaka till skolan. I rohingyiska flyktingläger i Bangladesh byggde vi toaletter och tvättinrättningar så att fler fick möjlighet att sköta sin hygien.  I Latinamerika fick 401 881 barn och unga stöd och lära sig mer om sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Det här, och mycket mer, har vi gjort under året som gått.

Vi tog ledning i arbetet för flickors sexuella och reproduktiva hälsa

Vi stakade också ut en tydlig riktning med fokus på flickors lika villkor. Vi arbetar på uppdrag av flickor. Vi gör det för att vi vet att flickor är dubbelt diskriminerade. De diskrimineras för att de är barn, men också för att de är flickor. Vi vet att nyckeln till all utveckling är att se till att flickor och pojkar har de rättigheter, villkor och möjligheter som krävs för att de ska kunna leva liv fria från förtryck och orättvisor. Därför har Plan International Sveriges program ett tydligt genusperspektiv som gör att vi bidrar till långsiktig och hållbar förändring för världens flickor.

Under året har Plan International Sverige tagit en ledande roll inom vår internationella federation för att utveckla arbetet när det gäller barns och ungas sexuella och reproduktiva hälsa. Ett globalt nätverk leds från Sverige och vi arbetar för att hitta ännu bättre verktyg och metoder, så att Plan International blir ännu bättre på att möta utmaningar som könsstympning, barnäktenskap och tonårsgraviditeter. Vi har också tagit en ledande roll globalt för att driva utvecklingen inom digital insamling och för att utveckla Plan Internationals programverksamhet och bättre kunna möta efterfrågan från näringslivet.

Samtidigt är fler människor än någonsin på flykt undan naturkatastrofer, kriser och konflikter. Därför har vi bestämt oss för att satsa ännu mer på att stötta de barn som lever under värsta tänkbara förhållanden. I juni bekräftade världens mäktigaste länder att vi är på rätt väg. De så kallade G7-länderna kom överens om en satsning på flickors utbildning i kriser. Plan International ledde arbetet för att få till den historiska överenskommelsen som nu säkerställer att även de mest utsatta får tillgång till utbildning.

Inget av detta skulle varit möjligt om vi inte hade haft ett så starkt stöd från våra faddrar och samarbetspartners. Tillsammans skapar vi en bättre framtid för miljontals barn och unga runt om i världen. Varmt tack.

Mariann Eriksson, generalsekreterare

Marianne Barner, styrelseordförande

Marianne Barner, styrelseordförande
Läs mer
 • Insamlingsländer
 • Programländer som får bidrag från faddrar
 • Programländer som får bidrag från faddrar och institutionella givare (exempelvis Sida, EU, Radiohjälpen, H&M Foundation) och företag
 • Insamlingsland och programland med bidrag från faddrar, institutionella givare och företag

Så här fördelas pengarna som Plan International Sverige samlat in

Totala intäkter under verksamhetsåret 2017/2018

533 miljoner kr

Härifrån kommer pengarna

 • 48 % Offentliga myndigheter (ex. Sida och EU)
 • 40 % Faddrar
 • 1 % Privatpersoner och företag
 • 11 % Stiftelser och filantroper

Fördelning av fadderskap
(30 juni 2018)

 • 67 % Barnfaddrar
 • 29 % Flickafaddrar
 • 3 % Katastroffaddrar
 • 1 % Skolfaddrar och övriga fadderskap

Så här fördelas pengarna

 • 32 % Asien
 • 24 % Östafrika
 • 25 % Västafrika
 • 17 % Latin- och Sydamerika
 • 2 % Mellanöstern
 • 86 % Stöd till programverksamheten
 • 14 % Insamlings- och administrationskostnader