Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Årsredovisning, koncernredovisning och effektrapport

Plan International Sverige Insamlingsstiftelse 802404-9150

2017.07.01 – 2018.06.30

Årsredovisning, koncernredovisning och effektrapport

Läs mer om konkreta insatser, våra fokusområden och uppnådda resultat.