Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Effektrapport 2018

I den här rapporten kan du läsa om de resultat som Plan International Sverige har uppnått under verksamhetsåret 2017.07.01 – 2018.06.30. Här vill vi visa vilka konkreta förändringar vi har åstadkommit för att stärka barns rättigheter och flickors lika villkor.

Effektrapporten är en del av Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRIIs) kvalitetskod för organisationer med 90-konto.

Avsnitt i effektrapporten