Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Barns tidiga utveckling och hälsa

För att förbättra barns start i livet riktar sig delar av vårt arbete direkt till barn under åtta år. Vi riktar oss också till den vårdnadshavare som tillbringar mest tid med barnet, eftersom dennes hälsa och kunskap är avgörande för att barnets första tid i livet ska bli bra.

Det dör 15 000 barn under fem år varje dag. Många dör redan vid födseln, men även sjukdomar som kolera och malaria är vanliga dödsorsaker. De första åren i ett barns liv är en mycket viktig utvecklingsfas. Då utvecklas fysiska, kognitiva, sociala och emotionella förmågor. Barn som under sina första år inte får den omsorg och omvårdnad som de behöver kan påverkas negativt för resten av livet. Det finns många hinder för att barn, särskilt flickor, ska få en bra start i livet. På många platser värderas söner över döttrar, vilket begränsar flickors möjlighet att överleva och utvecklas. Att flickor sedan värderas lägre genom hela uppväxten påverkar deras självkänsla, självförtroende och förväntningar på sig själva. Plan International arbetar för att sårbara och marginaliserade barn inte ska värderas lägre och få sämre omsorg än andra barn under uppväxten, samtidigt som alla barn behöver få sina rättigheter tillgodosedda. Alla barn ska få de förutsättningar de behöver för att lära sig nya saker, utvecklas och bygga självkänsla och relationer till andra.

Jag gillar att leka här.

Amira, 4 år, besöker varje dag en förskola som Plan International varit med och finansierat i Azraqs flyktingläger i Jordanien. Där får hon och alla andra barn möjlighet att komma bort från vardagen en stund och bara få vara barn igen.

Läs mer om vårt arbete i Jordanien

Några resultat från verksamhetsåret

Plan International Sverige var, med hjälp av våra faddrar, med och finansierade en förskola i Azraqlägret i Jordanien, ett av världens största flyktingläger. Förskolan ligger i den del av lägret som är mest utmanande att leva i och för humanitära aktörer att bedriva arbete i. I lägret bor flyktingar från kriget i Syrien, varav omkring hälften är barn. Under verksamhetsåret var trycket högt på förskolan, som var mycket uppskattad bland föräldrar eftersom den gav dem möjlighet att arbeta medan barnen var i en säker och trygg lärandemiljö. Mer än 800 burundiska barn på flykt gick regelbundet i vår förskoleverksamhet i Tanzania. För att nå så många barn som möjligt i lägren använder vi mobila förskolor som kan nå de barn som inte annars har möjlighet att ta sig till våra permanenta förskolor.

Läs mer