Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Plan International finns över hela världen. Under verksamhetsåret bedrevs verksamhet i 56 programländer och 21 insamlingsländer, i Colombia, Indien och Brasilien hade vi både insamling och program. Vi arbetade under verksamhetsåret tillsammans med över 50 000 lokalsamhällen.

Under året genomförde Plan International projekt inom våra sex verksamhetsområden:

  • Barns rätt till skydd från alla former av våld
  • Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter
  • Barns rätt till deltagande och möjlighet att påverka
  • Barns rätt till utbildning
  • Stärka ungas ekonomiska möjligheter
  • Barns tidiga utveckling och hälsa

Vi fokuserar särskilt på två områden: barns rätt till skydd från alla former av våld och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Under verksamhetsåret utsågs Plan International Sverige till ledare för det nätverk inom Plan International som ansvarar för arbetet för barns och ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Målet är bland annat att följa och samla den senaste utvecklingen inom området tillsammans med all den kunskap och erfarenhet som finns inom organisationen. Syftet är att stärka koordineringen av Plan Internationals arbete inom området.

Våra sex prioriterade områden utgör också grunden i vårt humanitära arbete där vi jobbar förebyggande, under och efter kriser och katastrofer. Som en röd tråd genom all vår verksamhet löper vårt jämställdhetsperspektiv och fokus på flickor. Plan International har som mål att alla program ska vara genusförändrande senast år 2022.

I programmen har vi nått:

401 881

barn och unga i Syd- och Centralamerika med olika insatser för sexuella och reproduktiva rättigheter

 

673 285

barn i asien som fått ta del av våra utbildningsinsatser under året

10 000

skolbarn i Kenya som blev serverade skolmat varje dag

93 000

barn i Nigeria som drabbats av terrorgruppen Boko haram har fått möjlighet att komma tillbaka till skolan.

 

Läs mer