Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ungas sexuella och reproduktiva hälsa

Plan International arbetar för att alla barn och unga ska ha tillgång till information om sexualitet och reproduktion, att de ska få rätt vård och själva få bestämma över sin sexualitet, sin kropp och sitt liv.

Det handlar till exempel om sexualundervisning, tillgång till preventivmedel och rätten att bestämma när och med vem man vill ha sex eller barn. Plan International arbetar tillsammans med barn, ungdomar och personer i deras närhet för att förändra normer och sedvänjor som bidrar till kränkningar som barnäktenskap och könsstympning. Det gör vi till exempel genom diskussionsgrupper där unga diskuterar relationer, kärlek, stereotyper, normer och jämställdhet. Flickor är särskilt utsatta och på många platser i världen förvägras flickor rätten till självbestämmande. Därmed löper de ökad risk att bli gravida i ung ålder, tvingas genomgå osäkra aborter och att smittas av hiv eller andra sexuellt överförbara sjukdomar. Att själv få fatta beslut som rör kropp och sexualitet är en viktig del för att bryta fattigdom och uppnå jämställdhet. Därför tar vi ett helhetsgrepp om de här frågorna tillsammans med barnen och arbetar bland annat för att barn och unga ska få sexualundervisning och vård anpassad efter deras behov. På så sätt förbättras barns och ungas chanser att utvecklas och välja vilka liv de vill leva.

Många tror att kvinnor bara finns till för att föda barn och att de inte är värda en utbildning eftersom de ändå ska gifta sig unga. Men attityderna förändras. Flickors självkänsla håller på att stärkas och vi ser hur fler unga är fast beslutsamma om att nå sina mål och drömmar, på ett ansvarsfullt sätt.

Erika, 18 år, bor i Ecuador. Hon har engagerat sig i Plan Internationals program för att minska tonårsgraviditeter. Bland annat håller hon nu i workshops med fokus på sexuell hälsa och självförtroende.

Läs hennes berättelse här

Några resultat från verksamhetsåret

Under verksamhetsåret byggde Plan International Sverige låsbara, tjejvänliga toaletter i Uganda och undervisade lärare och elever i menshälsa och hygien för att förbättra kunskapen om mens, bryta negativa normer och sticka hål på myter. Det gynnade inte bara tjejerna i skolan som numera tryggt och säkert kan hantera sin mens, utan även deras familjer. Mammor och andra vuxna förbättrade även de sin hälsa och kunskap om mens efter att ha fått lära sig från sina barn. I projektet har man även sytt tygbindor för att öka tillgången till sanitetsprodukter.

Plan International satte ökat fokus på särskilt utsatta grupper, inklusive unga hbtqi-personer. Genom ett globalt utbildningsprogram har personalen diskuterat och lärt sig mer om metoder för att motverka diskriminering av unga på grund av deras sexuella läggning eller könsidentitet. Utbildningen har hittills testats i sex länder (Thailand, Peru, Guatemala, El Salvador, Kina och Benin) och det finns ett stort intresse för fler utbildningar. Satsningen har stärkt relationerna mellan Plan International och lokala hbtqi-organisationer samtidigt som Plan Internationals personal har ökat sin förståelse och kunskap för hur våra program och policys kan bli mer inkluderande av unga hbtqi-personer. Vi fortsatte att investera i Plan Internationals programmodell, Champions of Change, där ungdomar diskuterar och utmanar stereotypa föreställningar om maskulinitet och femininitet. Programmet ledde bland annat till minskat våld och att unga fick en mer positiv inställning till användandet av preventivmedel.

Läs mer