Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Plan International Sverige
Årsredovisning 2018/2019

Året som gått har präglats av ungas engagemang med Greta Thunberg i spetsen. Flickor och unga kvinnor har tagit täten i kampen för de stora ödesfrågorna kring demokrati, klimatförändringar och jämställdhet. Det känns fantastiskt för oss som varje dag kämpar för att fler flickor, världen över, ska få större möjlighet att bestämma både över sina egna liv och över samhällsutvecklingen. Men flickorna möter hårt motstånd och vårt arbete för att skapa en trygg och jämställd uppväxt för barn och unga har aldrig varit viktigare än nu.

Plan International har arbetat för barns rättigheter sedan 1937 och finns i fler än 75 länder världen över. För att skapa långsiktig förbättring arbetar vi tillsammans med barnen, deras föräldrar, lärare, religiösa och politiska ledare på alla nivåer i samhället. Vi vill att alla barn ska få en trygg uppväxt och tillgång till utbildning, hälsovård och skydd mot våld. Tyvärr ser vi att flickor inte får samma möjligheter som pojkar att ta sig ur fattigdom och bestämma över sina egna liv. Det drabbar inte bara flickan och hennes familj utan hela samhället. Därför arbetar vi för att förändra normer, men också lagstiftning. Det ska varken anses lämpligt eller vara lagligt att gifta bort en flicka!

Förra året tog 34 miljoner barn del av våra program! Ett exempel är de 80 000 flickor i Delhis slumområden i Indien som fått tillgång till utbildning genom digitala lektioner. I våras drabbades södra Afrika av den värsta katastrofen på ett par decennier när stormen Idai drog in. Plan International fanns på plats och kunde direkt rycka ut för att rädda liv. I Malawi samarbetade vi med andra organisationer och nådde över 450 000 människor med mat, skydd och insatser för hygien, som nödpaket för tjejer som har mens. I Zimbabwe delades 325 200 myggnät ut för att skydda familjer från malaria och andra sjukdomar. Under året nåddes vi av goda nyheter från Bolivia där tonårsgraviditeterna minskar. Det har vi på Plan International arbetat för under många år. Vi ser till att unga tjejer får kunskap om sex och om sina rättigheter, samtidigt som vi jobbar för att förebygga sexuellt våld och barnäktenskap. Det leder till att fler flickor kan gå klart skolan och får större möjligheter att välja sin väg i livet! Det här, och mycket mer, har vi gjort under året som gått.

En av världens stora utmaningar just nu är att fler barn än någonsin befinner sig på flykt. Miljontals barn tvingas växa upp i flyktingläger, krigszoner, slumområden eller på platser där klimatförändringarna redan förändrat förutsättningarna för livet och framtiden. Som i alla kriser är barn och tonårsflickor bland de som drabbas hårdast. På plats ute i världen arbetar vi för de mest utsatta barnen, men vi arbetar också för att uppmärksamma beslutsfattare och andra ansvariga om deras situation. Det gör vi för att vi ser att flickors särskilda utsatthet måste synliggöras och prioriteras. Ett exempel på det är rapportserien Girls in Crisis från förra året, där tonårstjejer i några av världens största humanitära kriser kommer till tals. Som en av få organisationer sätter vi ljuset på tonårsflickorna som många gånger isoleras från samhället, lever i rädsla för våld, gifts bort och blir mammor medan de själva är barn. Vårt mål är att vi ska förbättra livet för 100 miljoner flickor till 2022 och vi är på god väg. Under de tre år som gått sedan målet sattes har vi engagerat 90 miljoner flickor i våra program runt om i världen.

Inget av detta hade varit möjligt utan stöd från våra faddrar och samarbetspartners. Tillsammans fortsätter vi kämpa för att alla barn ska få gå i skolan, må bra och vara trygga.

Läs mer
 • Insamlingsländer
 • Programländer som får bidrag från faddrar
 • Programländer som får bidrag från faddrar och institutionella givare (exempelvis Sida, EU, Radiohjälpen, H&M Foundation) och företag
 • Insamlingsland och programland med bidrag från faddrar, institutionella givare och företag

Så här fördelas pengarna som Plan International Sverige samlat in

Totala intäkter under verksamhetsåret 2018/2019

538 miljoner kr

Härifrån kommer pengarna

 • Månadsgivare: 212 MSEK
 • Engångsgåvor: 5 MSEK
 • Företag: 4 MSEK
 • Svenska Postkodslotteriet: 19 MSEK
 • Sida: 251 MSEK
 • EU: 29 MSEK
 • Övriga bidrag: 17 MSEK

Fördelning av fadderskap

 • 63 % Barnfaddrar
 • 35 % Flickafaddrar
 • 3 % Katastroffaddrar

Så här fördelas pengarna

 • Asien 28 %
 • Latin- & Sydamerika 15 %
 • Mellanöstern 7 %
 • Östafrika 28 %
 • Västafrika 22 %
 • Barns rätt till utbildning: 13 %
 • Barn & ungas rätt till delaktighet: 22 %
 • Ungas sexuella & reproduktiva hälsa & rättigheter: 22 %
 • Barns rätt till skydd från alla former av våld: 34 %
 • Övrigt: 9 %

Hela årsredovisningen finns även att läsa som pdf:

Plan International Sverige Årsredovisning och Effektrapport 20182019 (pdf)