Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150








Plan International Sverige

Årsberättelse 2020/2021

Carl och Mariann om året som gått

Globala lösningar för globala problem

När verksamhetsåret är slut befinner vi oss fortfarande i en pandemi. En pandemi som har påverkat var och en av oss personligen men även organisationen som helhet och vår verksamhet. Med en global kris – utöver befintliga klimatförändringar, krig och konflikter – har det blivit tydligt hur vi alla är beroende av varandra och hur avgörande det globala utvecklingssamarbetet är för en hållbar framtid.

Styrelseordförande Carl Lindgren och generalsekreterare Mariann Eriksson

2015 ersattes millenniemålen av de globala målen för hållbar utveckling och något som starkt betonades var att ingen skulle lämnas utanför, förändringen till det bättre skulle ske för alla. Hur viktigt det är har blivit än tydligare under pandemin, då de ekonomiska effekterna och den ojämna vaccinfördelningen slagit hårt mot de som redan lever under tuffa förhållanden. Dessutom blir det tydligt att globala problem kräver gemensamma, globala lösningar. Där kan rika länder som Sverige och organisationer som Plan International vara ett viktigt stöd för att alla barn ska ha samma rättigheter, oavsett om de växer upp mitt i en konflikt, i ett låginkomstland eller under ett repressivt styre.
Flera av de globala målen går hand i hand med vår vision och verksamhet, som att barn ska ha tillgång till en god hälsa och bra utbildning, att inga barn ska behöva leva i fattigdom, krig eller svält. Men det är tydligt hur viktigt just jämställdhetsmålet är på ett övergripande plan – och det är också en anledning till att vi har ett särskilt fokus på flickor. Flickor löper större risk att giftas bort och tvingas sluta skolan. Flickor, särskilt tonårsflickor och flickor med funktionsnedsättning, utsätts för stora risker i kriser och katastrofer. Dessutom visar många undersökningar att länder som satsar på jämställdhet har en mer hållbar utveckling. Därför deltog vi när målen skulle tas fram och underströk vikten av ungas delaktighet, tonårsflickors behov och rättigheter, rätten till utbildning och skydd mot våld.

Under året kunde vi, tack vare våra 111 000 månadsgivare och faddrar, stötta drygt 60 600 fadderbarn i våra
programländer och tillsammans med medel från våra institutionella partners bedrev vi 86 projekt i 30 länder.
På kort sikt handlar det om att barn får skydd och stöd, tillgång till utbildning och kunskap om sin kropp och sina rättigheter. På längre sikt bidrar arbetet till att förändra attityder, normer och skadliga traditioner, så att flickor till exempel inte ska tvingas gifta sig. Parallellt pågår också arbetet med att påverka lagstiftning för att barns rättigheter ska efterlevas. I det arbetet är ungas röster också viktiga. I Senegal blev till exempel en låt av tjejer i vårt projekt en viktig del i kampanjen för att skärpa straffet för våldtäkt – vilket också lyckades.

Trots att det har varit ett år med många utmaningar har vi alltså lyckats genomföra mycket och se en del framgångar. Men mer behöver göras. Plan International Sverige arbetar med unga och samarbetspartners för att stärka verksamheten ännu mer och vi uppdaterar den globala strategin för att möta förändringarna i omvärlden. Vi arbetar också med att digitalisera verksamheten för bättre resultatuppföljning i hela  federationen. Men de bakslag för barns rättigheter och flickors lika villkor som vi ser till följd av pandemin gör
också att regeringar, företag och vi biståndsorganisationer gemensamt måste höja ambitionerna. Vi vill och måste stärka lokala aktörer och ungdomsledda organisationer, se de gemensamma globala problemen och bidra till lösningar som bygger på den kunskap och det engagemang som finns lokalt.

Slutligen vill vi, efter ett omvälvande år, tacka samarbetsorganisationer, givare, barn, unga och alla som gör vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor möjligt!

Carl Lindgren, Styrelseordförande

Mariann Eriksson, Generalsekreterare

Läs mer

Styrelseordförande Carl Lindgren och generalsekreterare Mariann Eriksson

Carl och Mariann om året som gått

Globala lösningar för globala problem

När verksamhetsåret är slut befinner vi oss fortfarande i en pandemi. En pandemi som har påverkat var och en av oss personligen men även organisationen som helhet och vår verksamhet. Med en global kris – utöver befintliga klimatförändringar, krig och konflikter – har det blivit tydligt hur vi alla är beroende av varandra och hur avgörande det globala utvecklingssamarbetet är för en hållbar framtid.

2015 ersattes millenniemålen av de globala målen för hållbar utveckling och något som starkt betonades var att ingen skulle lämnas utanför, förändringen till det bättre skulle ske för alla. Hur viktigt det är har blivit än tydligare under pandemin, då de ekonomiska effekterna och den ojämna vaccinfördelningen slagit hårt mot de som redan lever under tuffa förhållanden. Dessutom blir det tydligt att globala problem kräver gemensamma, globala lösningar. Där kan rika länder som Sverige och organisationer som Plan International vara ett viktigt stöd för att alla barn ska ha samma rättigheter, oavsett om de växer upp mitt i en konflikt, i ett låginkomstland eller under ett repressivt styre.
Flera av de globala målen går hand i hand med vår vision och verksamhet, som att barn ska ha tillgång till en god hälsa och bra utbildning, att inga barn ska behöva leva i fattigdom, krig eller svält. Men det är tydligt hur viktigt just jämställdhetsmålet är på ett övergripande plan – och det är också en anledning till att vi har ett särskilt fokus på flickor. Flickor löper större risk att giftas bort och tvingas sluta skolan. Flickor, särskilt tonårsflickor och flickor med funktionsnedsättning, utsätts för stora risker i kriser och katastrofer. Dessutom visar många undersökningar att länder som satsar på jämställdhet har en mer hållbar utveckling. Därför deltog vi när målen skulle tas fram och underströk vikten av ungas delaktighet, tonårsflickors behov och rättigheter, rätten till utbildning och skydd mot våld.

Under året kunde vi, tack vare våra 111 000 månadsgivare och faddrar, stötta drygt 60 600 fadderbarn i våra
programländer och tillsammans med medel från våra institutionella partners bedrev vi 86 projekt i 30 länder.
På kort sikt handlar det om att barn får skydd och stöd, tillgång till utbildning och kunskap om sin kropp och sina rättigheter. På längre sikt bidrar arbetet till att förändra attityder, normer och skadliga traditioner, så att flickor till exempel inte ska tvingas gifta sig. Parallellt pågår också arbetet med att påverka lagstiftning för att barns rättigheter ska efterlevas. I det arbetet är ungas röster också viktiga. I Senegal blev till exempel en låt av tjejer i vårt projekt en viktig del i kampanjen för att skärpa straffet för våldtäkt – vilket också lyckades.

Trots att det har varit ett år med många utmaningar har vi alltså lyckats genomföra mycket och se en del framgångar. Men mer behöver göras. Plan International Sverige arbetar med unga och samarbetspartners för att stärka verksamheten ännu mer och vi uppdaterar den globala strategin för att möta förändringarna i omvärlden. Vi arbetar också med att digitalisera verksamheten för bättre resultatuppföljning i hela  federationen. Men de bakslag för barns rättigheter och flickors lika villkor som vi ser till följd av pandemin gör
också att regeringar, företag och vi biståndsorganisationer gemensamt måste höja ambitionerna. Vi vill och måste stärka lokala aktörer och ungdomsledda organisationer, se de gemensamma globala problemen och bidra till lösningar som bygger på den kunskap och det engagemang som finns lokalt.

Slutligen vill vi, efter ett omvälvande år, tacka samarbetsorganisationer, givare, barn, unga och alla som gör vårt arbete för barns rättigheter och flickors lika villkor möjligt!

Carl Lindgren, Styrelseordförande

Mariann Eriksson, Generalsekreterare

Läs mer

Vårt syfte och arbete

Totala intäkter under verksamhetsåret 2019/2020

528 miljoner kronor

Härifrån kommer pengarna

 • Månadsgivare: 240 MSEK
 • Engångsgåvor: 4 MSEK
 • Företag och stiftelser: 5 MSEK
 • Svenska Postkodlotteriet: 23 MSEK
 • Sida: 220 MSEK
 • EU: 22 MSEK
 • Övriga bidrag: 14 MSEK

Hit

går pengarna

 • Asien: 20 %
 • Latin- och Sydamerika: 20 %
 • Mellanöstern: 2 %
 • Östra och södra Afrika: 42 %
 • Västra Afrika: 16 %

Så här

fördelas pengarna

 • Barns och ungas rätt till skydd från alla former av våld: 36%
 • Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter: 26 %
 • Barns och ungas rätt till delaktighet: 33 %
 • Barns rätt till utbildning: 2 %
 • Stärka ungas ekonomiska möjligheter: 3 %
 • Barns tidiga utveckling (ECD): 0 %

Omslagsbild_ årsberättelsen 2020-2021

Årsberättelsen – vad vi gjorde förra året

Bläddra igenom årsberättelsen för att få veta mer om vår verksamhet, organisationen som helhet, ekonomin och olika projekt för och med barn runt om i världen.

Upptäck verksamhetsåret 2021 (Pdf)

Bläddra i årsberättelsen 2021

Omslagsbild_ årsberättelsen 2020-2021

Årsberättelsen – vad vi gjorde förra året

Bläddra igenom årsberättelsen för att få veta mer om vår verksamhet, organisationen som helhet, ekonomin och olika projekt för och med barn runt om i världen.

Upptäck året som gått

 • Insamlingsländer
 • Programländer som får bidrag från faddrar
 • Insamlingsland och programland med bidrag från faddrar, institutionella givare och företag