Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Vad vi gjort 2022

Exempel från våra projekt

Plan International Sverige arbetar brett med barns rättigheter över hela världen. Vi arbetar långsiktigt för att förändra attityder och beteenden, påverka lagar och stärka tryggheten för barn, men också med humanitära insatser. Många komplexa kriser som drabbade barn redan före pandemin har inte upphört, utan tvärtom förvärrats.

Uganda: en tryggare stad för flickor

Projektet Tryggare städer är till för att flickor och unga kvinnor, inklusive de med funktionsnedsättning, ska känna sig trygga i huvudstaden Kampala. Det handlar till exempel om att förhindra sexuella trakasserier på offentliga platser, som på marknader, arbetsplatser eller skoltransporter och i deras närområde.

För att lyckas med det har vi bland annat utbildat närmare 400 personer inom transportsektorn, samt traditionella ledare, i jämställdhet och 139 personer inom samma bransch i teckenspråk för att öka tryggheten för flickor med hörselnedsättning. Ansvariga för marknadsplatser har fått lära sig om ledarskap, riktlinjer, rapportering av övergrepp och teckenspråk. Dessutom har unga fått stöd att bilda egna organisationer för att fortsätta påverka.

Barns rättigheter stärks i Somalia

Somalia har en väldigt ung befolkning, samtidigt som det är ett av de otryggaste länderna för barn att bo i. Tillsammans med andra organisationer och med hjälp av utbildningar, konferenser och möten har vi kunnat påverka beslutsfattare för att förbättra situationen för barn på en övergripande nivå. Det ledde fram till en ny lag som klubbades i februari 2022 och stärker barns och ungas rättigheter.

Men för att få till varaktig förändring arbetar vi också med myndigheter och politiker för att förändra normer och säkra barns skydd i alla led. Till exempel har vi arbetat med fysiska informationskampanjer om de skadliga konsekvenserna av könsstympning och sexuellt våld samt digitala om hur barn och unga kan söka stöd.

Projekt för ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter i Egypten.

Jag pratade med mina kompisar om hur skadligt det är också, och varför de inte borde gå med på det

Marwa är 17 år och bor i en förort till Kairo i Egypten. När hennes mamma började prata om könsstympning visste Marwa inte vad det var. Hennes mamma sa att det var en operation som alla flickor i byn, enligt tradition, skulle genomgå. Men efter att ha varit med på några träffar med Plan International förstod Marwa vad könsstympning egentligen innebär och hur skadligt det är för flickorna som utsätts. Då berättade hon det för sin mamma, som gick med på att inte utsätta henne för det.

Skydd och motståndskraft i Guatemala

I de områden vi arbetar är det vanligt med naturkatastrofer. När landet drabbades av orkanerna Iota och Eta ledde det till översvämningar och jordskred som fick allvarliga konsekvenser för människorna som lever där.

Målet har varit att minska konsekvenserna av den här typen av katastrofer. Vi har utbildat ledare i femton samhällen för att de ska kunna hantera och analysera risker, samordna och göra beredskapsplaner. Planer har tagits fram för skolor så att elever vet vad de ska göra om det sker en naturkatastrof. Nästan 300 vuxna har också utbildats i barns rätt till skydd eftersom katastrofer inte enbart innebär en fara för liv och hälsa, utan också en risk att utsättas för kränkningar och övergrepp.

Zimbabwe: Stärkt civilsamhälle och lag mot barnäktenskap

Zimbabwe har levt med en utdragen kris till följd av naturkatastrofer, matbrist, förstörda inkomstkällor, pandemin och politisk osäkerhet. Vi har arbetat med att ge barn och unga kunskap och vård. 8 000 barn och unga har fått lära sig om sina rättigheter och närmare 3 000 har fått sexualundervisning. För att kunna ge information och vård till närmare 5 000 barn i otillgängliga områden har vi använt bilburna mottagningar.

Under dessa svåra omständigheter har vi även fokuserat på att stärka civilsamhället. Det i kombination med att vi samarbetat med andra organisationer för att påverka beslutsfattare bidrog till att parlamentet i mars 2022 godkände en lag som förbjuder äktenskap före 18 års ålder – en stor framgång för projektet och för barns rättigheter.

hela årsberättelsen – ta del av fler projekt.

Bläddra igenom årsberättelsen för att få veta mer om vår verksamhet, organisationen som helhet, ekonomin och fler olika projekt för och med barn runt om i världen.

Upptäck verksamhetsåret 2022

ta del av fler projekt

– läs hela årsberättelsen.

Bläddra igenom årsberättelsen för att få veta mer om vår verksamhet, organisationen som helhet, ekonomin och fler olika projekt för och med barn runt om i världen.

Upptäck verksamhetsåret 2022