Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

 

Plan International Sverige

Årsberättelse 2022/2023

 
Läs årsberättelsen nu

 
 

Plan International Sverige

Årsberättelse 2022/2023

Läs årsberättelsen nu

 
 

Globalt


19,6 miljoner

barn och vuxna fick utbildning.


5,8 miljoner

flickor informerades om sina sexuella och reproduktiva rättigheter.


28,7 miljoner

människor fick humanitärt stöd.

 

 

19,6 miljoner

barn och vuxna fick utbildning.

5,8 miljoner

flickor informerades om sina sexuella och reproduktiva rättigheter.

28,7 miljoner

människor fick humanitärt stöd.

 

Carl och Mariann om året som gått

Styrelseordförande Carl Lindgren och generalsekreterare Mariann Eriksson

 

“Vi måste skapa den värld barnen har rätt till.”

Under det gångna året har politiska konflikter vuxit samtidigt som klimatförändringarna intensifierats och den globala ekonomin försämrats. Detta påverkar all vår verksamhet, både globalt och här hemma i Sverige. Behoven kvarstår i närområdet och vi fortsätter arbetet i Ukraina, Polen, Moldavien och Rumänien där vi stöttar barn och familjer med mat, skydd, psykosocialt stöd och utbildning. Under våren bröt det ut ett inbördeskrig i Sudan. Även där stöttar vi familjer och barn på flykt med humanitära insatser. Kriget i Sudan sprider oro i hela regionen, som också är mitt i en hungerkris. I bland annat Somalia och Etiopien har vi insatser för att familjer och barn ska klara av de utmaningar som matbrist, hunger och undernäring för med sig.

Kriget i Ukraina driver inte bara på det humanitära arbetet utan ökar också fokus på Sveriges nationella säkerhet. Det leder i sin tur till en minskad finansiering av biståndet, trots att behoven är större än någonsin tidigare.

Det råder ingen tvekan om att världen står inför stora utmaningar när det gäller att säkra möjligheter och rättigheter för barn. Sedan pandemin startade har vi sett ökad ojämställdhet och socioekonomiska klyftor som har en direkt inverkan på deras livsvillkor. Där barn har det svårt, har flickor det ofta svårast och i kriser och konflikter
riskerar de att gå miste om sin rätt till utbildning, hälsa och självbestämmande.

Vi har därför ökat våra ansträngningar för att ge flickor över hela världen de verktyg och resurser de behöver – från dagen de föds. Med vår verksamhet säkrar vi utbildning, hälsa och skydd för flickor. Vi har sett goda resultat och framsteg, men vi ser också att det är mycket kvar att göra. Vi behöver överbrygga de kulturella, sociala och ekonomiska klyftor som skapar hinder för flickor. Tillsammans behöver vi riva dessa hinder så att alla flickor får bestämma över sin egen framtid.

De utmaningar vi ser i omvärlden finns nu också på hemmaplan och vi kommer att arbeta stegvis för att möta dem. Vi börjar med ett projekt för att synliggöra och motverka våldet på nätet som påverkar flickors psykiska hälsa och begränsar deras yttrandefrihet.

Var vi än arbetar är vi fast beslutna att fortsätta att kämpa för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett vilka de är eller var de bor. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med allt från barn, familjer, lärare och lokala och religiösa ledare till länders högsta politiska ledning för att skapa hållbara och långsiktiga lösningar som förbättrar barns liv och främjar jämställdhet – i såväl krig som fred.

När utvecklingen går åt fel håll och behoven är så stora kan det kännas hopplöst och svårt att veta vad man själv kan göra. Men vi vet att varje gåva, varje försvar av barns rättigheter gör skillnad. Varje barn som får en bättre framtid är en seger – och det ser vi varje dag.

Så tack alla medarbetare, volontärer, stora som små givare och samarbetspartners för ett fantastiskt engagemang och stöd under det gångna året. Tillsammans skapar vi en bättre framtid för barn runt om i världen. Plan International behövs nu mer än någonsin tidigare och ert stöd är avgörande för att vi ska kunna skapa den värld vi vill att våra barn och unga ska få växa upp i.

Carl Lindgren, Styrelseordförande

Mariann Eriksson, Generalsekreterare

Läs mer

Styrelseordförande Carl Lindgren och generalsekreterare Mariann Eriksson

Carl och Mariann om året som gått

Vi måste skapa den värld barnen har rätt till.

Under det gångna året har politiska konflikter vuxit samtidigt som klimatförändringarna intensifierats och den globala ekonomin försämrats. Detta påverkar all vår verksamhet, både globalt och här hemma i Sverige. Behoven kvarstår i närområdet och vi fortsätter arbetet i Ukraina, Polen, Moldavien och Rumänien där vi stöttar barn och familjer med mat, skydd, psykosocialt stöd och utbildning. Under våren bröt det ut ett inbördeskrig i Sudan. Även där stöttar vi familjer och barn på flykt med humanitära insatser. Kriget i Sudan sprider oro i hela regionen, som också är mitt i en hungerkris. I bland annat Somalia och Etiopien har vi insatser för att familjer och barn ska klara av de utmaningar som matbrist, hunger och undernäring för med sig.

Kriget i Ukraina driver inte bara på det humanitära arbetet utan ökar också fokus på Sveriges nationella säkerhet. Det leder i sin tur till en minskad finansiering av biståndet, trots att behoven är större än någonsin tidigare.

Det råder ingen tvekan om att världen står inför stora utmaningar när det gäller att säkra möjligheter och rättigheter för barn. Sedan pandemin startade har vi sett ökad ojämställdhet och socioekonomiska klyftor som har en direkt inverkan på deras livsvillkor. Där barn har det svårt, har flickor det ofta svårast och i kriser och konflikter
riskerar de att gå miste om sin rätt till utbildning, hälsa och självbestämmande.

Vi har därför ökat våra ansträngningar för att ge flickor över hela världen de verktyg och resurser de behöver – från dagen de föds. Med vår verksamhet säkrar vi utbildning, hälsa och skydd för flickor. Vi har sett goda resultat och framsteg, men vi ser också att det är mycket kvar att göra. Vi behöver överbrygga de kulturella, sociala och ekonomiska klyftor som skapar hinder för flickor. Tillsammans behöver vi riva dessa hinder så att alla flickor får bestämma över sin egen framtid.

De utmaningar vi ser i omvärlden finns nu också på hemmaplan och vi kommer att arbeta stegvis för att möta dem. Vi börjar med ett projekt för att synliggöra och motverka våldet på nätet som påverkar flickors psykiska hälsa och begränsar deras yttrandefrihet.

Var vi än arbetar är vi fast beslutna att fortsätta att kämpa för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda, oavsett vilka de är eller var de bor. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med allt från barn, familjer, lärare och lokala och religiösa ledare till länders högsta politiska ledning för att skapa hållbara och långsiktiga lösningar som förbättrar barns liv och främjar jämställdhet – i såväl krig som fred.

När utvecklingen går åt fel håll och behoven är så stora kan det kännas hopplöst och svårt att veta vad man själv kan göra. Men vi vet att varje gåva, varje försvar av barns rättigheter gör skillnad. Varje barn som får en bättre framtid är en seger – och det ser vi varje dag.

Så tack alla medarbetare, volontärer, stora som små givare och samarbetspartners för ett fantastiskt engagemang och stöd under det gångna året. Tillsammans skapar vi en bättre framtid för barn runt om i världen. Plan International behövs nu mer än någonsin tidigare och ert stöd är avgörande för att vi ska kunna skapa den värld vi vill att våra barn och unga ska få växa upp i.

Carl Lindgren, Styrelseordförande

Mariann Eriksson, Generalsekreterare

Läs mer

Totala intäkter 2022/2023

Härifrån kommer pengarna

 • Månadsgivare: 237 MSEK
 • Engångsgåvor: 12 MSEK
 • Företag och stiftelser: 5 MSEK
 • Svenska Postkodlotteriet: 21 MSEK
 • Sida: 150 MSEK
 • EU: 14 MSEK
 • Övriga bidrag: 25 MSEK

Hit går pengarna

 • Asien: 15 %
 • Latin- och Sydamerika: 29 %
 • Mellanöstern: 6 %
 • Östra och södra Afrika: 31 %
 • Västra Afrika: 19 %

Såhär fördelas pengarna

 • Barns och ungas rätt till skydd från alla former av våld: 44 %
 • Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter: 22 %
 • Barns och ungas rätt till delaktighet: 28 %
 • Barns rätt till utbildning: 2 %
 • Stärka ungas ekonomiska möjligheter: 3 %
 • Barns tidiga utveckling (ECD): 1 %

hur vi förändrar barns framtid.

Bläddra igenom årsberättelsen för att få veta mer om både vår verksamhet och ekonomin och hur alla olika projekt för och med barn runt om i världen skapar förändring.

Så här gjorde vi skillnad 2023!


Slut med våld i skolan
Nu finns det en ny lag i Togo som förbjuder sexuellt våld i skolan. Tillsammans med andra organisationer och aktivister arbetade vi hårt för att påverka politiker och myndigheter för att få lagen på plats.


Sexuell hälsa även utan medborgarskap
4 900 unga i Thailand har fått information, vård och tillgång till preventivmedel tack vare ett projekt för unga som flytt från Myanmar.

Unga tar sig an politiken

Vi har utbildat 150 barn- och ungdomsledda organisationer för att de ska kunna påverka beslutsfattare, ta fram viktiga dokument och samverka med myndighet och politiker.


Barn bearbetar kriget
Många barn som tvingats fly Ukraina har hamnat i Polen. Dit har de kommit med trauman som kan ta lång tid att bearbeta. Vi har sett till att 3 591 barn och 3 210 vuxna har kunnat påbörja terapi.

Plan International arbetar för alla barns rättigheter. Världen är inte jämställd – därför har vi ett fokus på flickor.

 

52,2

miljoner barn tog del av Plan Internationals globala arbete under 2022