Antalet katastrofer i världen ökar i både omfång och antal. Utdragna konflikter i kombination med ökande extremism gör att allt fler barn tvingas växa upp under våldsamma omständigheter. Barn drabbas hårdast i kriser och katastrofer. Tonårsflickor glöms dessutom ofta bort i de humanitära stödinsatserna, vilket vår rapportserie ”Tonårsflickor i kriser och konflikter” visar. Barn  och unga är också förändringsaktörer och det är också hos barnen som den stora förändringspotentialen finns.

För oss är barn och unga de som möjliggör förändring och därför arbetar vi alltid tillsammans med dem. Att hundratusentals människor tvingas fly från Myanmar, ebolaepidemin i Västafrika och svältkatastrofen i Sydsudan är några exempel på kriser och katastrofer som det rapporterats om i media de senaste åren. Men visste du att det varje månad inträffar hundratals katastrofer som vi inte hör talas om? Plan International arbetar varje dag för att rädda liv och för att ge fler barn en bättre framtid. Här kan du läsa mer om vårt arbete i samband med en kris eller katastrof.