Antalet katastrofer i världen ökar i både omfång och antal. Utdragna konflikter i kombination med ökande extremism gör att allt fler barn tvingas växa upp under våldsamma omständigheter. Ålder och kön påverkar möjligheten att klara sig vid en katastrof. Barn drabbas hårt och flickor drabbas hårdare än pojkar. Samtidigt finns stora möjligheter till förändring.

De senaste åren har media rapporterat om kriser och katastrofer som ebolaepedemin i Västafrika, svältkatastrofen i Sydsudan och de våldsamheter som ledde till att hundratusentals människor tvingades fly från Myanmar. Plan International arbetar varje dag för att rädda liv och för att ge fler barn en bättre framtid. För oss är barn och unga de som möjliggör förändring och därför arbetar vi alltid tillsammans med dem. Tonårsflickor glöms ofta bort i de humanitära stödinsatserna, vilket vår rapportserie ”Tonårsflickor i kriser och konflikter” visar. Plan International arbetar för de mest utsatta barnen, däribland finns flickor. Därför har vi särskilt fokus på deras situation. Här kan du läsa mer om vårt arbete i samband med en kris eller katastrof.