Antalet katastrofer i världen ökar i både styrka och antal. Utdragna konflikter i kombination med ökande extremism gör att allt fler barn tvingas växa upp under våldsamma omständigheter. Ålder och kön påverkar möjligheten att klara sig vid en katastrof. Barn drabbas hårt och flickor drabbas hårdare än pojkar. Samtidigt finns stora möjligheter till förändring.

Bara under de senaste åren har vi sett omfattande kriser och katastrofer, som det pågående kriget i Ukraina, den globala coronapandemin, ebolan i Västafrika, svältkatastrofen i Sydsudan och de våldsamheter som ledde till att hundratusentals människor tvingades fly från Myanmar. Plan International arbetar varje dag för att rädda liv och för att ge fler barn en bättre framtid. Barn och unga är de som möjliggör förändring och därför arbetar vi alltid tillsammans med dem. Plan International arbetar för de mest utsatta barnen. Flickor är oftast de mest utsatta och därför har vi särskilt fokus på deras situation. Här kan du läsa mer om vårt arbete i samband med en kris eller katastrof.